Sozluk Sitesi
  TURKMENCE SOZLUGU
  TURKMENCE

          A
Aba   :      Abla
Aga    :     Ağabey
Aylak  :    Bedava
avlak   :    Kuzuların katıldığı yer
Avdan :    Kuyuların yanındaki su havuzu
alaf      :    Hızlı yanan ateş
Aradam:   Giriş, hol, salon
Aşene :     Ekmek yapılan ocaklı ev.
Arkaç :     Ağıl
Aşgar :     Üzellik otundan kaynatılarak, çamaşır yıkamada deterjen yerine kullanılan malzeme.
                                 B
Bacı    :      Kız kardeş
Bibi     :      Hala
Billur   :      Bardak
Böle    :      Teyze çocuğu
Başangı:     Uyumsuz, aklaksız,söz dinlemeyen.
Bucak :      Peynir, yağ vs. konan bastırık.
Bastırgan :  Tahta merdiven
Bayaktan :  Deminden, az önce.
Badas      :  Harmanda tınas atılan, buğday döküntüleri.
                              C
Cereme    :  Ceza
Cici          :  Yenge
Cıngıl       :   Küçük kova
Cıkrık      :   İp makarası, makara, kuyu makarası
Cırnak     :   Tırnak
Cırnaklama  :    Tırnağı ile çizme
Cümbüzzük :     Mızıkçı, oyun bazan
Cıkcıkı        :     Sürahi
Cılk             :     İçi geçmiş, bozulmuş.
Cayırlık       :     Evlerin içinde yıkanmak için ayrı küçük bölüm.
Cılat            :     Jilet bıçağı
                                   Ç
Çekişme     :    Münakaşa etme
Çelenk        :   Saçak
Çıkı            :    Bez sofra
Çitlek         :    Ayçiçeği
Çömçe       :    Yemek karıştırılan büyük, tahta kaşık
Çir             :    Kayısı kurusu
Çimmek     :    Yıkanmak
Çilesiz        :    Aşırı kibar davranan
Çıkla          :    Sade, katıksız
                               D
Delme        :    Yelek
Dibek        :     Havan
Dumaa       :    Nezle
Dulda         :    Kuytu
Don           :     Pantolon
Döş           :     Bağır, sine
Diğdir        :    Halı dokurken ilmikleri sıkıştırmak için vurulan delikli, saplı demir
Dırımak     :    Araştırmak, irdelemek.
                           E
Ebe            :    Nine
Emizekin     :    İnadına
Emmi          :    Amca
Emzade      :    Emmioğlu
Esvap         :    Elbise
Evtiklenmek:    Oyalanmak
Ellani          :    Leğen
Elaşı           :    Ellere karşı
                             F
Fistan        :    Elbise, entari
Fanille       :    Kollu kazak, el örgüsü kazak.
                          G
Gavurga    :   Buğday kavurması
Gora         :   Anahtar
Gostak      :   Kibirli
Gupa        :    Bardak
Gurk         :    Kuluçka
Guşak       :    Kemer
Göğ          :   Gük (mavi renk)
Gıf            :   Koyun tersi
Gırklık      :   Koyun kırkılan makas.
Goma       :   Haydi çabuk
                            H
Hayat       :   Avlu
Helke       :   Su kabı, kova
Horanta   :    Aile fertleri
Hökela    :    Ukala
Hotayra   :   Kesilmiş kamış yığını.
                          I
Işmarıç    :    Sipariş
Isdar        :   Halı dokunan tezgah
Iravık       :   Taze koyun kaymağı.
Iğtı           :   Siğnenecek yer. Rüzgara karşı korunulanyer.
                            İ
İskemle    :   Sandalye
İşlik         :   Gömlek
İteği         :   Sofra altı
İlenger     :   Yayvan pilav katılan büyük kap.
                             K
Keşik       :   Nöbet
Kömbe     :   Tandır ekmeği
Kösengi    :   Ateş karıştırıcı alet
Kak         :    1-Kurutulmuş meyveler. 2- Dağda taştan oyulmuş su içmek için küçük yalak.                   
Kirkit       :   Halı dokumada kullanılan demir alet.
Kön         :   Hayvan gübresi
Keraat     :   Pis
Kelik       :   Ayakkabı
Kırı          :   Sıpa, eşek yavrusu
                          L
Lavgar     :   Geveze
Lenger     :   Geniş tabak
Lapla       :   Yaş inek tersi
                            M
Maşraba   :    Tas su bardağı
mıymıntı    :    Uyuşuk
Metel       :    Masal
Mıh          :    Çivi
Mısırga     :    Hindi
Mosturalık :   Numunelik
Müzde      :   Müjde
                            N
Nalin       : Takunya
                          O
Oba        :   Yayla
Ocaklık   :   Mutfak
Okuntu    :   Düğün davetiyesi
Olçum     :   Kendini beğenmiş.
             
                     Ö
Öyke     :   Öfke           
           
                          P
Peşkir     :    Havlu
Pırtı         :   Çamaşır
Pali         :    Köpek yavrusu, enik
Pöçüklü  :     Kadınlara kızma anlamında söylenir.
Pöçük     :     Örülmüş uzun saç
           
                         R
           
              
                       S
Sakı         :   Palto
Seklem    :   Eksik
Sehim      :   Hisse
Sındı        :   Makas
Soku       :   Taş dibek
Susa        :   Şose, yol
Sekmen   :  Beton,taş merdiven
           
                      Ş
Şaplak     :   Tokat
Şifan        :   Baş örtüsü
Şipidik     :   Terlik
           
                         T
Tellik        :   Örme takke
Topalak    :   Sulu köfte
Tomu        :   Dama toprak vs. çekmek için üçgen biçimde kurulan alet.
Teşt          :   Banyo yapılan büyük leğen.
Tütünpare :       Aşene bacası
 
                        U
           
                       Ü
Üleş         :   Leş
Ülübü       :   Fasulye
Üzellik      :   Üzellik diye bir bitki
             
                           V
           
                           Y
Yağlık      :   Mendil
Yaşmak    :   Baş örtüsü
Yazma      :   Eşarp
Yiğe         :   Hırsık (kedi köpek için)
Yalak     :   Uzunca koyunların su içmesi için avdana bitişik, taşdan oyma tekne.
Yalçı        :   Tarım işçisi, rençber.
                                      Z                                                         
zıllı         :    Uyuz uyuz gezen köpek.
Zıllık      :    Oyun bozan,
Zırcı       :    Sıpa, eşek yavrusu.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 3 ziyaretçi (12 klik) kişi burdaydı!