Sozluk Sitesi
  SILAH SOZLUGU
 
İngilizce - Türkçe Silah Terimleri Sözlüğü
 A
 Accuracy: İsabet hassasiyeti
 ACP (Automatic Colt Pistol): İlk olarak yarım otomatik Colt tabancalarında kullanıldığı için bu adı taşıyan özel fişek.
 Action: Mekanizma
 Adapter: Herhangi bir silahta daha küçük bir mermi atılmasını sağlayan parça(lar).
 Adjustable Choke: Yivsiz av tüfekleri için ayarlanabilir şok
 Adjustable Sights: Ayarlanabilir gez ve/veya arpacık (nişangah tertibatı)
 Aim: Nişan – Nişan almak
 Airgun: Havalı silahı - Sıkıştırılmış hava ile çalışan silah.
 Ammunition: Cephane
 Anvil: Örs - Kapsül içi ateşleme destek pimi.
 Aperture: Diopter nişangahların nişan alma deliği.
 Aperture Sight: Diopter nişangah.
 Autoloading: Barut gazı tazyiği veya geri tepme ile boş kovanı dışarı atıp dolu fişeği namluya süren silah (Yarım otomatik silah).
 Automatic: Yukarıdakine ilaveten ateşlemenin de kendi kendine olması (tam otomatik silah- makinalı silah)
 Automatic Safety: Otomatik emniyet - Kubuz açılıp kapandığında kendiliğinden emniyete geçen düzenek.
 B
 Balance Point: Silahın denge noktası – Ağırlık merkezi.
 Ball: Misket – Eskiden dolma silahlarda
 kullanılan küresel çekirdek.
 Ball Ammunition: Askeri maksatla veya nişan için imal edilmiş, avda kullanılması uygun olmayan, dibi hariç tamamen sert bir metalle kaplı mermi çekirdeği.
 Barrel: Namlu
 Barrel Band: Gerdane
 Barrel Channel: Kundakta namlunun içinde bulunduğu kanal.
 Base Wad: Av fişeği dip tapası – Kapsülün bulunduğu bölüm.
 BB: Takriben 4 mm çapında bizde 0/2 olarak tanınan saçmaya yakın boyutta bir saçma – Bir tür havalı silah cephanesi.
 Bead: Küre şekilli arpacık.
 Beavertail: Geniş el kundağı.
 Big Bore: Büyük Çap – Genelde, 7.62 mm den büyük tüfek ve 9 mm den büyük tabanca çapları.
 Bipod: Özellikle yivli tüfeklerde kullanılan ikili istinat ayağı.
 Blackpowder: Karabarut.
 Blade Sight: Yaprak arpacık.
 Blank: Kurusıkı – Sadece gürültü çıkartmak için doldurulmuş fişek.
 Bluing: Meneviş – Kimyasal şekilde silaha renk verme.
 Bolt: Sürgü
 Bolt Action: Sürgülü (Mavzer tipi) mekanizma.
 Bolt Handle: Sürgü kolu.
 Bolt Release: Sürgünün mekanizmadan sökülmesini sağlayan mandal.
 Bore: Namlunun içi – Silah veya fişek tipine göre yivli veya yivsiz olabilir.
 Bore Diameter: Namlu çapı – Yivli silahlarda, yiv çekilmeden önceki yani setler arası çap.
 Boxlock: Yarım çakmaklı kırma silah baskülü.
 Box Magazine: Kasa - Kutu şarjör.
 Brass: Pirinç/sarı/metal kovan
 Breech: Namlunun, genelde fişek yatağının da bulunduğu, arka ucu.
 Breech Bolt: Namlunun arkasını
 kapatan sürgü tertibatı.
 Breech Loader: Arkadan dolan (ağızdan dolma olmayan) silah.
 Brush Load: Saçmaların kısa mesafede dağılmasını sağlayan fişek (Dispersan).
 Buckshot: Şevrotin – İri Saçma.
 Bullet: Mermi çekirdeği.
 Bullet Energy: Çekirdek enerjisi.
 Bullet Jacket: Mermi gömleği – Bakır, bronz, yumuşak çelik veya diğer metallerden yapılan ve kurşun nüveyı örten çekirdek kılıfı.
 Bullseye: Hedefin merkez dairesi.
 Butt: Dipçik – Kabza
 Butt Plate: Dipçiğin dibine takılan metal, plastik vb., tabla.
 
 C
 Caliber: Kalibre – Çap.
 Caplock: Kapsüllü çakmak
 Carbine: Karabina – Namlusu 55 cm den kısa yivli tüfek (Süvari Flintası gibi)
 Cartridge: Fişek – Silaha doldurulan bir atımlık mükemmel cephane kapsül, kovan, barut, tapa, saçma, mermi vb.nin komple halı)
 Case: Kovan – Metal plastik, kağıt vb.den mamul olup diğer fişek öğelerini bir arada tutan ve bunların silahta kullanımı sağlayan muhafaza.
 Centerfire: Merkezi vuruşlu ateşleme.
 Chamber: Fişek yatağı.
 Chamber Pressure: Silahın tasarımına esas olan, ateşleme sırasındaki fişek yatağı tazyiği.
 Charge: Şarj – Fişeğe konan barut miktarı.
 Checkering: Silah kabza ve elkundaklarında bulunan ve kaymayı önleyen tırtıl.
 Cheekpiece: Tüfek kundaklarında yanağa destekleyecek şekilde yapılmış veya eklenmiş kısım.
 Choke: Şok – Yivsiz av tüfeği namlularının uç tarafında saçmaların dağılmasını ayarlamak
 için yapılmış veya takılmış konik kısım
 Choke Tube: Namlu ucuna vidalanarak takılan değişebilir şok.
 Clay Bird/Pidgeon: Saçma tüfeği atışlarında kullanılan uçan hedef – Plaka – Tabak
 Cleaning Rod: Namlu temizleme harbisi.
 Cleaning Kit: Temizleme takımı.
 Clip: Çıkarılabilen/Değiştirilebilen kutu şarjör.
 Cock: Horoz – Horozu veya ateşleme iğnesini kurmak
 Cocking Handle: Kurma kolu.
 Cocking Indicator: Silahın kurulu / atışa hazır olduğunu gösteren düzenek
 Combination Gun: Aynı kubuz üzerinde birden fazla kalibrede, yivli ve/veya yivsiz namluları olan çok maksatlı silah (Örneğin; “Drilling” tüfek)
 Cone: Fişek yatağı çapından namlu çapına geçiş konisi.
 Corrosion: Karınca – pas.
 Crimp: Kovan ağızının mermi çekirdeği veya saçmaları tutması için kıvrılması.
 Crosshair: Tüfek dürbünleri içinde görülen nişan çaprazı.
 Cylinder: Toplu tabancaların “top”u (Genelde 5 veya 6 fişek yatağı olup bu sayı daha az veya daha çok da olabilir).
 Cylinder Choke: Şoksuz, hiç daralmayan namlu ucu.
 D
 Damascus Barrel: Sarma namlu (Dumansız barutlu av fişekleri ile asla kullanılmamalıdır).
 Double Action: Çift hareketli - Sağmal tetik (Tabancalarda, tetiğin çekilmesi ile horozun kurulup düştüğü düzenek) .
 Double-Barrel: Çift namlulu.
 Double-Trigger: Çift tetik.
 Doubling: Çift namlulu silahlarda ikinci namlunun birinci namlunun patlaması ile istek dışı patlaması.
 Drilling: Üç namlulu kırma tüfek (Genelde 2 yivsiz 1 yivli namlu bulunur).
 
 E
 Ear Protectors: Koruyucu kulaklık (patlama sesine karşı).
 Ejector: Ecektör.
 Elevation: İrtifa (Vuruş noktasının yukarı-aşağı ayarlanması)
 English Stock: İngiliz kundak tabir edilen kabza çıkıntısı olmayan kundak.
 Expanding Bullet: Avda kullanılan, doku içinde genişleyen çekirdek.
 Extractor: Kovan çekme tırnağı.
 Extra-Full Choke: Tam (4/4) şoktan daha toplu saçma atan şok.
 Eye Relief: Tüfek dürbünü ile göz arasındaki mesafe. Çok tepen tüfeklerde dürbünün göz veya alına çarpmaması için oldukça önemlidir.
 F
 Feed Mechanism: Hazneden yatağa fişeği taşıyan düzenek.
 Feet Per Second (fps): Fit(ayak)/Saniye (Amerikan ve İngiliz terminolojisinde) olarak mermi hızını gösteren birim (Metrik sistemde m/s veya mps veya metre/saniye).
 Field-of-View: Görüş alanı.
 Finish: Silahın metal ve ahşap aksamının rengi/cilası/boyası.
 Firearm: Ateşli silah.
 Firing Mechanism: Ateşleme tertibatı.
 Firing Pin: Ateşleme iğnesi/pimi.
 Fixed Sights: Ayarlama tertibatı olmayan nişangah.
 Flintlock: Çakmak taşlı ateşleme tertibatı.
 Forcing Cone: Fişek yatağı çapından namlu çapına geçiş konisi.
 Forend: El kundağı.
 Fore Sight: Arpacık.
 Fouling: Namlu içinde kalan barut, kurşun, vb. kalıntıları.
 Frame: Tabancalarda kubuz.
 Free Pistol: Bir tür müsabaka tabancası.
 Free Rifle: Bir tür müsabaka tüfeği.
 Front Sight: Arpacık
 Full Choke: Tam (4/4) şok.
 G
 Gas Operated: Patlayan fişek gazı tazyiği ile çalışan yarım veya tam otomatik silah.
 Gauge: Türkçe’de numara veya çap olarak tabir edilen yivsiz av tüfeği namlu çapı.
 Grain: 0.0648 gr.lik ağırlık birimi.
 Grip: Silahın tetik eliyle tutulan kısmı.
 Grip Safety: Silahın ateşlenebilmesi için tetik eliyle sıkılaması gereken ek emniyet tertibatı.
 Grooves: Yiv(ler).
 Gun Case: Silah kılıfı.
 Gun Powder: Barut.
 Gun Stock: Silah kundağı.
 H
 Hammer: Horoz.
 Hammer Block: Horozun iğneye veya fişeğe vurmasını önleyen aksam.
 Hammerless: Horozsuz (yaylı iğneli) veya gizli horozlu.
 Handgun: Genelde bir elle atılan silah (tabanca).
 Handloading (Reloading): Fabrikasyon olmayan, elle veya basit makinalarla, fişek doldurma işlemi.
 High Base/Brass: Metal kısmı yüksek olan av kovanı.
 Hollow Point: Daha çabuk genişleme sağlamak için ucu delik olan mermi çekirdeği.
 Holster: Tabanca kılıfı.
 Hull: Atılmış veya boş kovan.
 
 I
 Ignition: Ateşleme.
 Improved-Cylinder Choke: Çeyrek (1/4) şok.
 Iron Sights: Gez ve arpacık (Mercek, lazer, vb. kullanmayan normal nişangah)
 J
 Jacket: Mermi gömleği – Bakır, bronz, yumuşak çelik veya diğer metallerden yapılan ve kurşun nüveyı örten çekirdek kılıfı.
 Jam: Tutukluk, inkita.
 L
 Lands: Set(ler).
 Lead: Önleme.
 Length of Pull: (Ön) Tetikten dipçik taban ortasına kadar olan mesafe.
 Lever: Kırma tüfek açma mandalı.
 Lever Action: Levyeli (kovboy tüfeği benzeri) mekanizma.
 Load: Dolu, sıkı.
 Loading Press: Fişek doldurma makinası.
 Lock: Çakmak, ateşleme tertibatı – kilit.
 Lock Time: Mekanik gecikme (Atıcılıkta: Tettiğin çekilmesinden saçma /merminin nemluyu terk etmesi arasında geçen vakit; Silahçılık: Horoz ve/veya iğnenin tetikten kurtulması anından ateşleme iğnesinin kapsüle değmesi arasında geçen vakit.
 Low Base/Brass: Metal kısmı alçak olan av kovanı.
 M
 Magazine: Şarjör.
 Magazine Catch/Release: Şarjör kilidi.
 Magazine Cut-Off/Disconnector: Şarjörü devreden çıkartıp silahın her atış için tek tek doldurulmasını sağlayan düzenek.
 Magazine Plug: Yüksek kapasiteli şarjörleri yasal kapasiteye indiren parça.
 Magnum: Benzer çaptakilerden daha fazla enerjili fişekler ve bunları atan silahlar.
 Mainspring: Ana ateşleme yayı.
 Mal********: Arıza.
 Master Eye: Hakim göz.
 Match: Yarışma.
 Match Ammunition: Yarışma fişeği (Av veya askeri maksatlı fişeklere nazaran daha hassas hazırlanmış).
 Matchlock: Fitilli çakmak.
 Matte Finish: Mat/Parlamayan silah boyası.
 Metallic Sights: Bkz. Iron Sights
 Modified Choke: Yarım (1/2) şok.
 Munition: Cephane, mühimmat.
 Mushroom: Genişleyen mermilerin alması arzulanan mantar benzeri şekil.
 Muzzle: Namlunun ön ucu.
 Muzzle Energy: Mermi veya saçmanın namludan çıkış enerjisi.
 Muzzle Velocity: Mermi veya saçmanın namludan çıkış hızı.
 Muzzleloader: Ağızdan dolma silah.
 N
 Neck: Yivli silah kovanlarında çekirdeği kavrayan kısım; boyun.
 Nose: Çekirdeğin ucu.
 O
 Open Sight: V veya U çentikli klasik gez.
 Operating Handle: Çalıştırma kolu (Bkz. Bolt/Charging Handle)
 Over/Under (O/U): Süperpose.
 
 P
 Parkerize: Genellikle askeri silahların metal aksamında kullanılan gri/yeşil bir boya.
 Patch: Namlu temizleme bezi.
 Pattern: Saçma grupmanı.
 Peep Sight: Diopter gez.
 Pellet: Av fişeklerinde veya havalı silahlarda kullanılan saçma veya çekirdek.
 Percussion Lock: Bkz; caplock.
 Pin: Bkz.; Firing Pin.
 Pistol: Toplu/Revolver dışındaki tabancalar.
 Pistol Grip: Tüfeklerde tabanca sapı benzeri kabza.
 Plug: Bkz.; magazine plug.
 Point of Aim: Nişan noktası.
 Point of Impact: Vuruş noktası.
 Point Shooting: Nokta atışı veya insiyaki atış.
 Powder: Barut.
 Powder Charge: Barut hakkı.
 Powder Measure: Barut ölçeği.
 Pressure: Tazyik.
 Primer: Kapsül.
 Primer Pocket: Kapsül yuvası.
 Proof: Namlu ve/veya mekanizmaların sağlamlığını teyit için yapılan yüksek şarjlı deneme atışı.
 Proof Load: Yukarıda anlatılan sınama işlemi için kullanılan yüksek şarjlı dolu.
 Proof Mark: Yukarıda anlatılan sınama işleminin yapıldığını gösteren namlu ve mekanizmaya vurulan resmi işaret.
 Pump-Action: Pompalı mekanizma.
 R
 Ramrod: Dolma silah harbisi.
 Range: Menzil, erim – poligon.
 Range Finder: Mesafe ölçer.
 Rate of Twist: Yivli namlularda yiv hadvesi.
 Receiver: Kubuz – Silah parçalarını bir arada tutan ana aksam.
 Recoil: Geri Tepme.
 Recoil Operated: Geri tepme gücüyle çalışan yarım veya tam otomatik silah.
 Recoil Pad: Tapmeyi azaltmak için dipçik tabanına takılan kalın, yarı sert, esnek tabla.
 Recoil Spring: Yarım ve tam otomatik silahların ana tepme yayı.
 Reloading: Bkz.; Handloading.
 Repeater: Mükerrer atışlı (her hangi bir tür şarjörden her atış arasında mekanizma elle çalıştırılarak doldurulan silahlar – Örnek: Mavzer tipi sürgü, pompa veya levye mekanizmalı silahlar).
 Resizing: Orijinal boyutlara getirmek için haddeleme.
 Rest: Destek, mesnet.
 Reticle: Silah dürbünlerindeki nişangah işaretleri.
 Revolver: Toplu tabanca.
 Rib: Namlu üstü bandı.
 Ricochet: Sekme.
 Rifle: Yivli tüfek.
 Rifled Slug: Yivsiz av tüfeğinde kullanılan üzeri yivli tek kurşun.
 Rifling: Namlu içerisine çekirdeği kendi ekseninde döndürerek stabilize etmek için açılan yivler ve bunlar arasında oluşan setler.
 Rifling Marks: Mermi çekirdeği üzerinde oluşan yiv-set izleri.
 Rim: Tüm yivsiz av ve bazı yivli silah fişeklerinın tablasında bulunan çıkıntı.
 Rimfire: Çevre vuruşlu ateşleme.
 Rolled Crimp: Av fişeklerinde saçma üstü tapası kullanıldığında yapılan kıvırma şekli.
 Round: Tek atım.
 S
 Safety: Emniyet.
 Scattergun: Bkz.; Shotgun.
 Scatter Load: Bkz.; Brush Load.
 Scope: Silah nişan dürbünü.
 Scope Bases/Mounts: Dürbün takılabilmesi için silaha bağlanan ayaklar.
 Scope Rings: Silaha takılabilmesi için dürbüne takılan halkalar.
 Selective Ejector: Çifte / Süperpoze silahlarda sadece atılmış kovanı dışarı atan düzenek.
 Selector: Çifte/Süperpoze silahlarda ilk atılacak namluyu seçme tertibatı.
 Semi-automatic/Self Loader: Yarım otomatik silah.
 Shell: Yivsiz av tüfeği fişeği.
 Shooting Glasses: Atış gözlüğü.
 Shot: Saçma.
 Shotgun: Yivsiz av tüfeği
 Shot Pattern: Bkz.; Pattern.
 Shotshell: Bkz.; Shell.
 Side-by-Side: Yan yana namlulu (klasik) çifte.
 Sight: Nişangah.
 Sighting-In: Sıfırlama.
 Single Action: Tek hareketli – Her atış için horozun elle kurulmasını gerektiren düzenek
 Single Selective Trigger: Namlu tercihli tek tetik.
 Single Shot: Tek atışlı silah.
 Single Trigger: Birden fazla namluyu hep aynı sırayla ateşleyen tek tetikli düzenek.
 Slide Action: Bkz.; Pump Action.
 Sling: Kayış.
 Sling Swivel: Kayış halkası
 Slug: Bkz., Rifled Slug.
 Slug Gun: Tek kurşun atmak için özel yivsiz av tüfeği.
 Small Bore: Küçük çap – Genelde 6.35 mm den küçük çaplı yivili av tüfeklerine ve genellikle .22 çap (5.6mm) çevre vuruşlu nişan tüfeklerine verilen isim.
 Smokeless Powder: Dumansız barut.
 Smoothbore: Bkz.; Shotgun.
 Snap Cap: Boşa tetik düşürürken silahı koruyacak şekilde yapılmış özel fişek.
 Snap Shooting: Bkz.; Point Shooting.
 Spin: Yiv ve setin mermi çekirdeğine verdiği ekseni etrafında dönme hareketi.
 Spreader Load: Bkz.; Brush Load.
 Star Crimp: Yivsiz av fişek ağızlarının yıldız şeklinde kapatılması.
 Steel Shot: Çelik saçma.
 Stock: Kundak.
 Superposed: Süperpose.
 Sustained Lead: Korunan/Muhafaza edilen önleme tekniği.
 Swing Through Lead: Süpürme önleme tekniği.
 Swivel: Bkz.; Sling swivel.
 T
 Takedown: Namlu ve mekanizma-kundak kısımları taşıma kolaylığı için ayrılabilen tüfek.
 Target: Hedef.
 Telescopic Sight: Bkz.; Scope.
 Thumb Safety: Baş parmakla çalıştırılan emniyet mandalı.
 Top Lever: Bkz.; Lever.
 Trajectory: Merminin namluyu terk ettikten sonra takip ettiği yol.
 Trigger: Tetik.
 Trigger Guard: Tetik köprüsü.
 Tubular Magazine: Bazı tüfeklerde kullanılan boru şarjör.
 Twist (Rate of): Çekirdek dönme hızını tayin eden yiv hadve boyu.
 V
 Variable Choke: Bkz.; Adjustable choke.
 Variable Scope: Büyütme gücü değiştirilebilen dürbün.
 Velocity: Sürat.
 Ventilated Rib: Özel ayaklar üzerinde namlu dan yükseltilmiş bant.
 
 W
 Wad: Tapa.
 Wadcutter: Tabanca atışlarında hedefi temiz delecek şekilde imal edilmiş özel çekirdek.
 Wheellock: Çarklı çakmak.
 Wind Deflection/Drift: Rüzgar etkisiyle çekirdeğin yatay kayması. Menzil kısalığı sebebiyle yivsiz av tüfeklerinde dikkate alınmaz.
 Windage: Nişan ve vuruş noktaları arasındaki yatay farkı ortadan kaldırmak için yapılan
 nişangah ayarı.
 X
 X-Ring: Yivli silah yarışma

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 112 ziyaretçi (192 klik) kişi burdaydı!