Sozluk Sitesi
  MAKINA SOZLUGU
 
Ingilizce-Türkçe Makina Terimleri Sözlügü
Air-bend die Serbest bükme kalibi
Backward extrusion Geri (endirek) extrüzyon
Bending Bükme
Blanking Sac kesme
Bottoming die Tabanlama kalibi
Bulging Sisirme
Burnishing Baski takimi veya makarasi ile perdahlama
Coining Damgalama, darp etme
Cold forging Soguk dövme
Cold heading Soguk kafa sisirme
Cold rolling Soguk haddeleme
Cold working Soguk isleme, sekillendirme
Compound die Tümlesik kalip
Continuous extrusion Sürekli ekstrüzyon
Draw bench Çekme makinasi
Draw bending Gerdirmeli bükme
Drawing Çekme
Piercing Delme, Sac vs. kesme
Electroforming Elektroform sekillendirme
Embossing Kabartma
Fineblanking Hassas kesme
Flanging Kenarlama, kenar bükme
Floating plug Yüzer malafa
Forming Sekillendirme
Forming limit diagram Sekillendirilebilirlik semasi
Forward extrusion Ileri (direk) ekstrüzyon
Guerin process Gürin yöntemi, Lastikle sekillendirme
High-energy-rate forming Yüksek enerjili sekillendirme
Hold-down force Baski plakasi yükü
Hubbing Istampa ile basma
Hydraulic press Hidrolik pres
Hydroform process Hidroform yöntemi
Hydrostatic extrusion Hidrostatik ekstrüzyon
Impact extrusion Darbeli Ekstrüzyon
Ironing Ütüleme, incelterek çekme
Mechanical press Mekanik pres
Minimum bend radius Asgari bükme yariçapi (radyüsü)
Multislide press Çok kizakli pres
Notching Çentik açma, uç kesme
Rubber tooling Lastik kalip
Peening Bilya püskürtme ile toklastirma veya yüzey isleme
Plasma spray forming Plazma spreyi ile sekillendirme
Press brake Makas pres, Apkant pres
Progressive die Adimli (basma, delme vs.) kalibi
Riveting Perçinleme
Roll bending Merdaneli bükme
Roll extrusion Haddeli extrüzyon
Roll forming Sac profil imali, silindir makinesinde sekillendirme
Roll straightening Merdaneli sac düzeltme
Seaming Katlamali dikis
Shear forming Kesme kuvveti ile sivama
Shearing Kesme
Sizing Kalibre etme
Slitting Dilme
Spinning Dönerli sivama
Springback Geri yaylanma
Staking Punta ile perçinleme
Strain analysis Sekil degistirme analizi
Stretch forming Gerdirme, gerdirmeli sivama
Stretcher leveling Gerdirmeli kalinlik kalibre etme
Subpress die Kendinden tahrikli sac (kesme, bükme vs.) kalibi
Superplastic forming Süperplastik sekillendirme
Swaging Radyal dövme
Transfer press Transfer presi
Trimming Çapak alma, Traslama
Tube drawing Boru çekme
Upsetting Yigma, çökertme
Wire drawing Tel çekme
Coefficient of friction sürtünme katsayisi
Cold working soguk isleme (sekillendirme)
Constitutive relation bünye denklemi
Dependent variable bagimli degisken
Exit temperature çikis sicakligi
Elastic springback elastik geri yaylanma
Fiber structure lif yapi
Hot working sicak isleme (sekillendirme)
Independent variable bagimsiz degisken
Intermediate anneal ara tavlama
Isothermal forming izotermal (es-sicaklikli) sekillendirme
Lubrication Yaglama
Luder's bands Luder bantlari, sac yüzeyindeki derin olmayan kirisikliklar
Oriented structure yönlendirilmis yapi
Pickling Pas vs. temizleme banyosu
Plasticity Plastisite
Recrystallization tekrar (yeniden) kristallesme
Required force gerekli kuvvet
Required power gerekli güç
Speed sensitivity hiz hassasligi (duyarliligi)
Strain hardening sekil degistirme sertlesmesi, peklesme
Stretcher strains Luder bantlari,
Stringers kalinti-katiski fragmanlari
Surface finish yüzey pürüzlülügü, temizligi
Tooling kalip sistemi
Tribology triboloji, sürtünme teknolojisi
Warm working Yari-sicak isleme (sekillendirme)
Workpiece is parçasi (IP)
Automatic hot forging Otomatik sicak dövme
Flashless forging Çapaksiz dövme
Pipe welding Boru kaynatma
Billet Kütük
Forging Dövme
Press forging Presde dövme
Bloom Blum
Hydraulic press Hidrolik pres
Roll forging Döveme merdanesinde sekillendirme, merdaneli dövme
Bulk deformation processes Kütle sekillendirme islemleri
Impression-die forging (Kapali kalipla) Hassas dövme
Rolling Haddeleme
Butt-welding Alin kaynagi
Indirect extrusion Endirek (Dolayli) ekstrüzyon
Rotary piercing Dönerli delme, kesme, koparma
Cluster mill Çok merdaneli hadde düzeni
Ironing Ütüleme, incelterek çekme
Sheet forming Sac sekillendirne
Controlled rolling Kontrollü haddeleme
Lap-welding Bindirme kaynagi
Skelp Levha
Counterblow machine Zit yönlü-çift tahrikli kapali kalipla dövme presi
Mannesmann mill Dikissiz boru haddesi, Mannesman haddesi
Slab Slab, platina, yassi kütük
Direct extrusion Direk (ileri) extrüzyon
Mechanical press Mekanik pres
Spider-mandrel die Köprü matris
Drawing Tel çekme
Near-net-shape forging Sona yakin sekli veren dövme
Swaging Radyal dövme
Drop-hammer forging Sahmerdanla dövme
Net-shape forging Son sekli veren (Talas kaldirma geretirmeyen) dövme
Thermomechanical
processing
Termomekanik isleme
Extrusion Ekstrüzyon
Open-die forging Açik kalipla dövme
Upset Yigma, çökertme
Finishing temperature Islem sonundaki is parçasi sicakligi
Pack rolling Iki kat metal folyoyu bir arada haddeleme
Upset forging Açik kalipla yigarak dövme
Flash piercing Çapak alma, kesme
Assembling montaj
Casting döküm
Consumer goods tüketim mallari
Continuous process sürekli islem
Cost maliyet
Design engineer Konstrüksiyon (tasarim) mühendisi
Fabricating imal etmek, kurmak, insa etmek, monte etmek
Feedback geri besleme
Filling jig dökümde kalip doldurma makinasi
Flow shop manufacturing seri üretim
Forming sekillendirme
Group technology grup teknolojisi
Heat treatment isil islem
Inspection gözle kontrol
Job is, siparis
Job shop operation siparis atelyesi
Joining birlestirme, montaj
Lean production düsük maliyetli imalat
Machine tool takim tezgahi
Machining talasli imalat, talas kaldirma
Manufacturing engineer imalat mühendisi
Manufacturing process imal usulü
Manufacturing system imalat sistemi
Molding (plastik veya polimer malzemeyi enjeksiyon ile) kaliplama
Numerical control sayisal (nümerik) kontrol
Producer goods üretim mallari
Product life cycle ürün hayat çevrimi
Production system üretim sistemi
Project shop Siparis usulü üretim yapan atelye
Shearing kesme
Station istasyon, islem grubu
Tooling kalip sistemi, takimlar
Tools kaliplar, takimlar, aletler
Treatments islemler, muameleler
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 82 ziyaretçi (231 klik) kişi burdaydı!