Sozluk Sitesi
  Hayvansal Dokular
 
                                                                       HAYVANSAL DOKIULAR
 
 
1EPİTEL DOKU          2 BAĞ VE DESTEK DOKU            3 KAS DOKU            4 SİNİR DOKU
 
   1 Örtü Epiteli                 1- Temel Bağ Doku                          1- Düz Kas
   2 Bez Epiteli                   2- Kıkırdak Doku                              2-Çizgili Kas
   3 Duyu Epiteli                3 - Kemik Doku                                 3- Kalp Kası
                                           4- Yağ Doku
                                           5- Kan Doku
 
 
1)Epitel Doku:
      Vücudun iç ve dış yüzeyini örten dokudur. Hücreler arası boşluk bırakmayacak şekilde dizilmişlerdir. Vücudu mekanik, kimyasal, fiziksel, balteriyel etkilerden korur. Vücudun hücre sayısı en fazla olan dokusudur. Hücreleri arasında kan damarları bulunmadığından beslenme bağ dokudan difizyon ile olur. Epitel doku bağ dokudan yapılmış bir taban zarı (bazal lamina) üzerine oturur .
Görevleri:         Deride =koruma ,   Bağırsakta = Emilim , Bezlerde = Salgı , Duyu Organlarında = Duyu
 
2)Örtü Epiteli:
        Vücudun iç ve dış yüzeyini ,kan damarlarının içini örter.
  
a)      Tek katlı örtü epiteli:
  
     -Yassı Epitel: Hücreler ince ve yassı olup, çekirdekte yassılaşmıştır. Genişleme yetenekleri fazladır. Yürek,            
                                                            akciğer ve karın zarında, akciger alveollerinin iç yüzeyinde bulunur
 
 
    - Kübik Epitel: Hücrelerin boyları birbirine yakın (kübik) çekirdeği genelde merkezde, yuvarlak ve büyüktür
                                                            Sindirim borusunun salgı bezlerinin içini örter. Yumurtalığın üzerinde, göz 
                                                            retinasında böbrek tüplerinde bulunur
 
 
    - Silindirik Epitel:Hücreleri silindirik olup,çekirdeği genelde uzundur. Mide ve bagırsak kanalının, uterusun
                                                           ,akciğerin solunum borucuklarında, kesenin iç yüzeyinde bulunur. Bazı
                                                            hücrelerin dışa bakan yüzeylerinde titrek tüyler (siller) bulunur. Salgı
                                                            yapan (mukus) hücrelere GOBLET HÜCRESİ denir.
 
b) Çok Katlı Epiteli: Omurgalı derisinin epidermisinde bulunur 40-50 epitel hücre sırasının üstüste gelmesiyle
                                                           oluşur.En alttaki sıra silindirik olup, yüzeye doğru yassılaşarak şekilleri
                                                           deforme olmuştur. Dış yüzeyde yer alan hücreler difüzyonla besin alamaz
                                                           duruma geldiklerinde stomaları azalıp,kalınlaşarak KERATİN maddesi
                                                           oluşmaya başlar. Daha sonra bu hücreler ölür. Ölü hücredeki tanofibriller
                                                           zayıflayacağından belli bir zaman sonra pullar halinde dökülmeye başlar.
                                                           Eğer tanafibriller keratinleşmeye katılırsa hücreler birbirine sıkı bir şekilde
                                                           bağlanarak kıl, tırnak boynuz ve sürüngen derisindeki pulları oluşturur.
 
 
b)      Çok Katlı Değişken Epitel: Bulunduğu ortamın kasılıp genişlemesiyle şekli değişebilen epitel türüdür. İdrar kesesinde ve boşaltım sisteminin diğer kısımlarında da bulunur.
 
 
2) Bez Epiteli : Bez epiteli hücrelerin sayısına ve salgısın döktüğü yere göre 2’ye ayrılır.
 
      - Hücre Sayısına Göre:
 
a)       Bir Hücreli Bezler:Silindirik epitel hücrelerinde oluşur.Örn=Mide, bağırsak duvarlarında mukus salgılayan   hücreler, kurbağa derisinin nemliliğini sağlayan gablet hücreleri gibi.
b)   Çok Hücreli Bezler: Şekillerine göre gruplara ayrılır.
 
 -         Salgısını Döktüğü Yere Göre:
a) Endokrin (dış) salgı bezleri : Salgısını bir kan kanalla yada doğrudan doğruya vücut dışına boşaltan      bezlerdir. Tükrük, süt, ter, derideki yağ, gözyaşı böbrek ve sindirim bezleri .
b) Endokrin (dış) salgı bezleri : Salgılarını doğrudan doğruya kana veren bezlerdir. Salgılarına hormon denir.
Epifiz, hipofiz, troit bezi...
c) Karma Bezler: Hem iç hem dış salgı yapabilen bezlerdir. Eşeysel bezler pankreas, karaciğer gibi.
 
3) Duyu Epiteli : Dış ortamdan gelen bazı duyularıalacak şekilde farklılaşmış epitel hücrelerine denir. Dış yüzeye bakan kısımlarında ALMAÇ adı verilen duyu çomakcıkları bulunur. Uyarıları almaç olmaksızın doğrudan sinir hücreleriyle alınabilir. Duyu epiteli duyu organlarında bulunur.
 
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 112 ziyaretçi (190 klik) kişi burdaydı!