Sozluk Sitesi
  EL FALI SOZLUGU
 

EL FALI SÖZLÜĞÜ
"Hangi insan elini gösterirse, vicdanını ve yüreğini sergilemiş olur" diyor eski bilgeler...
El falı, günümüzde "gırgır" veya "kız tavlama" yöntemi gibi eğlence aracı da oluveriyor.
Oysa madalyonun tersi öyle değil...
Bu konuda çok ciddi araştırmalar yapılmaktadır.
Sitemizin bu bölümünde açık ve seçik herhangi yanlış anlaşılmalara neden olmadan el falı ve karakter çözümünü anlatacağız.
El falı sayesinde merak ettiğiniz kimselerin karakterlerini görebilirsiniz.
Bu falın asıl amacı, insanların mizaçlarını, eğilimlerini, yeteneklerini ve karakterlerini açıklamaktır.
Ellerimiz, avuçlarımızdaki çizgiler, parmaklar ve tırnaklar karakterimizin, hedeflerimizin ve kaderimizin ipuçlarıdır. Bu mesajları bir kez öğrendiğinizde, tüm gücünüzü daha zengin Güçlü ve zayıf yanlarınızı, yeteneklerinizi ve sınırlarınızı anlamada, çok ‘ben’li kişiliğinizi geliştirmede size yardımcı olur. ‘Ben neysem oyum,’ diyebilirsiniz; fakat neyseniz o olabilmeniz için, önce ne olduğunuzu bilmeniz gerekir.
Gali ve Lavaler isimli bilim adamları, kafatasına göre akıl, yetenek ve karakterleri incelemiş, ama bazı noktaların gizli kaldığını ve bunların ancak ele bakılarak açıklığa kavuştuğunu ispatlamışlardır.
El falının asıl amacı, geleceği öğrenmek değil, karakterleri çözümlemektir dedik, Ne var ki, ele bakarak keşfedilen bazı ipuçları sayesinde yaşamın akışı (bir dereceye) kadar) mantıksal olarak tahmin edilebilir.
Örneğin nasırlı, güneşten yanmış, esmer ve çatlak bir el gördüğünüzde bunun bir çiftçiye ait olduğunu bilmek için büyücü olmanız gerekmez, mahsul ekim ve hasatla ilgili akıllı tahminler yapabilirsiniz.
Veya basit giyimli bir genç kız, iğneden delik-deşik olan parmağını gösteriyorsa, onun terzi olduğunu hemen anlamanız gerekir, birinin onu sevdiğini söylerseniz, yanılma olasılığınız çok azdır.

 

El Falı Sözlüğü A-E
 A

ADA:


Bu, bir çizgideki dairesel veya oval bir bölgedir. Tek olarak veya dizi halindeki ada, insanın eninde sonunda atlatacağı bir takım bunalımların göstergesidir.

AİLE ÇİZGİLERİ:

Aile çizgileri yaşam çizgisinin içerisinde kıvrılan çizgilerin üçüncü serisidir. Aile çizgileri, er ya da geç aile etkisini gösterir ve de çoğunlukla Venüs Tepesi'nden ayanın geri kalan kısmına yayılma gösteren etki çizgileri bu aile çizgileriyle birleşir ki bu ise ailenin kişi üzerindeki büyük seviyede olan etkisini gösterir.

AKIL ÇİZGİSİ:

Akıl çizgisi elin üç ana çizgisinden biri ve iki temel yatay çizgiden aşağıda bulunanıdır. Akıl çizgisi kişi üzerinde fiziksel beyinle olduğu kadar zekasal gelişimle de alakalıdır. Güçlülüğü, derinliği ve de yönü kadar uzunluğu da bu çizgi sahibinin zihinsel kapasitesini göstermektedir.

APOLLO PARMAĞI:

Güneş Tanrısı Apollo, sanatkarlık, canlılık ve sağlıkla oldukça yakından alakadardı. O, erkek güzelliğinin sembolüdür. İyi şekillenmiş bir Apollo parmağıyla beraber iyi gelişmiş ve özellikle üçgenli veya yıldızlı bir Apollo Tepesi, egosu duygularını yöneten, yaşamın şekilsel yönünden, ruhsal durumundan ve fiziksel deneyimden çok sanat veya meslek kanalıyla anlatan birini göstermektedir.

AŞINMIŞ ( ZAYIF ) ÇİZGİ:

Bir çizgi kötü şekilde kırıldığında aşınmış olarak ele alınmaktadır. Bu, çoğu zaman için çizgi tarafından yönetilen konulardaki düzensizliğin veya bozukluğun göstergesidir.

AY:

Ay, duygusal hayat ve çocuklar, kadınlar, hane, düşünsel güç, altıncı his, çeşitlilik, bilinçaltı ile yakından alakalıdır. Bu el falında Ay Tepesi elin aşağı kısmına uzanır, ün çizgisi buradan doğar. Ara sıra altıncı his çizgisiyle beraberdir. Bazen akıl veya kalp çizgisi bu tepenin içerisine doğru kıvrılır. Bundan dolayı yolculuk çizgileri oradan çıkar. Eski ismi olan Ay’dan sonra luna olarak da adlandırılır.

AYA:

Aya, başparmağı da kapsayan parmaklar ile bilek arasında bulunan elin iç kısmıdır. Ayanın uzunluğu, parmakların uzunluklarını belirleme konusunda bir ölçü olarak kullanılır. Ayanın ana atardamarı, elin Venüs Tepesi'nin altından geçer.

AYRILIKLAR:

Parmaklar arasında bulunan boşluk, parmakların birbirine yapışıklıkları veya eğilimi gibi önemlidir. Boşluk, yaşama giren dünyayı, deneğin ruhunu göstermektedir. Parmakların arasında bulunan boşlukların araştırılması pek çok açıdan parmakların kendileri kadar önemlidir.

B HARFİ

BAŞPARMAK:


Başparmak, özellikle üst parçası irade gücüyle alakalıdır, Güneş Tepesi altında uzandığından dolayı Güneş tarafından yönetildiği düşünülmektedir, bireyselliği simgeler. Oldukça uzun ve normal sertlikte olan başparmak, katı bir kişilik ve sorumluluk sahibi bir egonun en iyi göstergelerindendir.

BAŞPARMAĞIN DURUŞU:

Bu, başparmağın ayayla yaptığı açıdır; esnekliği ve ayanın kenar kısmında yüksek yada alçak duruşu ile alakalıdır. Doğru orantılı bir başparmak gibi iyi bir duruş sergilemesi de zengin bir karakterin göstergesidir.

BAŞPARMAK ZİNCİRİ:

Başparmağın orta ek olan yerinin karşı tarafında, parmağın ayayla birleştiği yeri kaplayan zincirli çizgi inat sahibi, irade gücü kuvvetli bir karakteri gösterir.

BİÇİM:

Elin şeklinin, kişiliğin birinci derecede değerli olan ipuçlarından biri olduğu varsayılmaktadır. Tam olarak yedi tür el biçimi vardır. Sivri uçlu biçimde,konik biçimde, kare biçimde, kürek biçiminde (ıspatula), karışık el biçimindedirler. Parmakların, tırnakların şekli genel olarak elin şekline uyar. Başparmağın şekliyse özellikle kişilikle alakalıdır.

BİLEK ÇİZGİLERİ:

Bunlar, ayanın dibinde bileği çevreleyen çizgilerdir. Özellikle kesik değiller ise kişinin şanslı olduğu varsayılmaktadır. Bilek çizgileri sayısının fazla olması şansın çokluğunun göstergesidir. Bazen yaşamın uzunluğunun ölçüsü olarak da kullanılırlar. Bir bilek çizgisi tam olarak yirmi beş yıla eşittir. Üst bilek çizgisi bir noktada ayanın ortasına doğru yükselirse bu bir mirası veya kişinin sağlık konusunda kendi kendisinin düşmanı olduğunun göstergesidir.

BİRLEŞME:

Birleşme çizgileri, evlilik veya sevgi çizgileri olarak da isimlendirilir. Küçük parmağın altında ayanın dış kısmında görünürler, Merkür Tepesi'nin üstüne doğru çıkarlar.

BUDAKLI ELLER:

Budaklı ek yerlerine sahip olan eller, bir düşünürün, filozofun elleri olarak ele alınır iken, düz ek yerlerine sahip elli bir kişi ise daha duygusal, sağduyusu az birisidir. Ve ek yerlerinin budaklığı her parmakta ayrı biçimde ele alınmalıdır; nedeni ise düz, budaklı ek yerleri aynı parmakta görünebilir.

BÜYÜKLÜK:

Elin büyük olması ayanın, başparmağın, parmak parçalarının, tırnakların, el açıldığında başparmakla işaret parmağı arasında kalan cömertlik açısının, dörtgenin, üçgenin büyüklüğü kişiliği ve yaşamı değerlendirmede mühimdir.

BÜYÜK ÜÇGEN:

Ayanın ortasında, Mars ovasında, akıl,mantık, yaşam, ve ana hat olarak da sağlık çizgisi tarafından bir üçgen oluşturulur. Bu üçgenin geniş olması şansın çok olduğunu göstermektedir.İşte bu bölge şanslı üçgen olarak da isimlendirilir.  arasında bulunan boşluk, parmakların birbirine yapışıklıkları veya eğilimi gibi önemlidir. Boşluk, yaşama giren dünyayı, deneğin ruhunu göstermektedir. Parmakların arasında bulunan boşlukların araştırılması pek çok açıdan parmakların kendileri kadar önemlidir.

C HARFİ

CANLILIK ÇİZGİSİ:

Yaşam çizgisine eşlik eden çizgilerdir; yaşam çizgisine eşlik eden bu ikinci çizgi Mars çizgisi olarak da isimlendirilir.

CÖMERTLİK:


Bu, başparmağın, ayanın iç kısmıyla işaret parmağından ayrılması halinde oluşan cömertlik açısı tarafından gösterilmektedir.Ve bu açının, genişliği, insanın cömertliğini göstermektedir.

CÖMERTLİK AÇISI:


Bu, başparmak ile ayanın kenar kısmı, işaret parmağı tarafından oluşturulan açıdır. Ve bu açının genişliği, kişinin cömertliğini göstermektedir. Ve de dar bir cömertlik açısı ise kişinin cimri olmasa da para konusunda oldukça itinalı olduğunu göstermektedir.

Ç HARFİ

ÇARPMA ( PERKÜSYON ):

Bu, ayanın dış kenar kısmına, bilek ile küçük parmağın arasına karşılık gelmektedir. Ve bu bölgede elin çarpıcı kenarını oluşturmaktadır.

ÇATAL:

Çatal, bir çizginin başlangıcında veya sonunda görünebilmektedir; bu halde çizgi çoğunluk ile eşit güçlülük veya zayıflıktaki iki parçaya ayrılmaktadır. Ve çizgi, ikili bir çizgi şeklinde devam ederse çatal kötü değildir; fakat çizgideki bir kırık gibi çatal da varsa bu bize kişinin bunalımını göstermektedir.

ÇEKİÇ BAŞPARMAK:

Bu, adeta bir çekici andıran, geri yöne bükülebilen kalın uca sahip kusursuz bir başparmaktır. Ve seyrek olarak görülmektedir. Bu kişinin, yılmaz bir iradeye sahip olmasına ve aşırı materyalist bir yapının sahibi olduğuna işaretidir.

ÇEMBER:

Ayanın üstündeki bulunan bir çember bu çizginin üzerinde ya da boşlukta serbest olarak görünebilmektedir. Ve genel olarak da kapatılma ya da kısıtlanmanın bir işaretidir.

ÇİZGİLER:

Çizgiler, elin ayasında bulunan kopyalardır. Ve yaşam, mantık, kalp çizgileri ana olarak; ün, alın yazısı, sağlık ikinci derecede çizgiler; sevgi çizgileri, Venüs Kuşağı, seyahat çizgileri ise küçük çizgilerdir. Çizgilerin özel işaretleri ise ; kareler, üçgenler, haçlar, ızgaralar, çemberlerdir.

ÇUBUK:

Bu, genel olarak bir aya ovası ya da tepesindeki küçük, yatay şekilde bir çizgi ya da bir parmak yastığıdır.

D HARFİ

DAL:

Kendi yönünde devamlılık sürdüren bir çizgi başka bir yöne filiz şeklinde kendini gönderir ise bu bir dal olarak isimlendirilir. Ve mantık veya kalp çizgilerinde, dalın olduğu bölgedeki zaman noktasında gidilen yeni bir yönü göstermektedir.

DALGALIK:

Bir çizgi düz, net olmak yerine dalgalı ve oldukça belirsiz bir yöne sahip olur ise çizginin gücü zayıflar.

DERİNLİK:

Çizgilerle birbirine bağlantılı olarak kullanılan bu söz, belli bir çizginin etkisinin göstergesidir. Derinlik bir çizgiye, çizginin yönetimindeki konulara güç, önem verir.

DİKEY ÇİZGİLER:

Dikey olarak çıkan bu çizgilerin talih olduğuna, yatay olarak çıkan çizgilerin ise yıkıcı olduğuna inanılmaktadır.Ve alın yazısı ile ün çizgileri dikeydir.

DÖRTGEN:

Bu bölge Mars'ın yukarı ovasıdır, mantıkla kalp çizgileri arasında uzanmaktadır. Ayanın dış kısmında ise dörtgen Mars'ın dış tepesine doğru çıkar ve ayanın iç kısmında ise Jüpiter tepesine doğru çıkar.

E HARFİ

EĞİLİM:

Bu, parmakların birbirlerine doğru eğilimini anlatır. Komşusuna doğru yönelen bir parmak, o parmağın kendisine mahsus olan konularda öteki parmağa olan bağımlılığını göstermektedir.

EĞİM:

Bazı parmakların el gevşek olduğunda birbirlerine doğru yönelme ya da birbirlerine doğru eğilme meyillerini anlatır. Ve herhangi bir parmağın diğer parmağa doğru eğimi, eğilen parmağın yönettiği alanın, diğer parmağın etki alanına, yörüngesine girdiğini göstermektedir.

EK YERLERİ:

Elin değerlendirilmesinde parmakların ek yerleri düzlük yada budaklılıklarına göre incelenmelidir. Ve parmağın ilk yeri eklem yeridir.

ELİN İÇ KISMI:

Aya, elin iç kısmıdır. Ayanın iç kısmı olarak başparmağın yukarı bölgesi kastedilmektedir.Ve ayanın dış kısmı başparmağın karşı bölgesidir, burası çarpma diye isimlendirilir.

ENGEL ÇİZGİLERİ:

Bu çizgiler, elin dış kısmından çıkarak ayanın üzerinde, Mars'ın dış tepesi boyunca yatay şekil olarak uzanırlar, sağlık, ün ya da kader çizgisiyle kesişebilir veya onları geçebilirler. Ve bu, saldırganlığı kontrol ile alakalı bir tepe olduğundan dolayı çizgiler, engeller vasıtasıyla kontrolü göstermektedirler. Ve geçtikleri çizgiyle alakalı ilişkileri oldukça tehdit etmektedirler.

ESNEKLİK:

Gerek el, gerek de parmaklar geri bükülme suretiyle esneklikleri kontrol edilir. Ve sert bir el, başparmak veya bir parmak katı, boyun eğmez birisini; aşırı esnek bir el, parmaklar ise kolaylıkla kandırılabilen bir karakteri gösterir.

ETKİ ÇİZGİLERİ:

Venüs Tepesi'nde, başparmağın dibinde doğan, yaşam çizgisini geçen bu çizgiler deneğin yaşamını etkileyebilen kişileri, olayları gösterirler. Ve bu çizgilerin yönlendikleri, temel çizgileri geçtikleri yerde oldukça önemli olaylar ortaya çıkar. Ve bu çizgiler gerek olayın özelliği gerek de evlilik, kazalar, ün başlangıcı, sorunlar ve benzeri gibi olayların zamanlarını saptamak açısından incelenirler.

ETKİ IŞINLARI:

Venüs Tepesi'nden çıkan, Mars Ovası'na doğru yayılan, temas ettikleri çizgileri etki altına alan etki çizgileri için kullanılan başka bir addır. Ve bu çizgilerin ışın olarak isimlendirilmelerinin sebebi, bu bölümden bir yelpaze gibi kollar halinde çıkmalarıdır.

EVLİLİK ÇİZGİLERİ:

Birleşme veya sevgi çizgileri olarak da tanınan evlilik çizgileri çarpmanın üzerinde, küçük parmağın altında, elin dış kısmında uzanırlar. Ve derin, net çizgiler evliliği; gölgeli çizgiler onaylanmayan yada evlilikle sonuçlanamayan bir bağı göstermektedir. Ve bu çizgiler dikey çizgiler ile kesişirlerse dikey çizgiler çocukları belirtir. Şayet bir çizgi evlilik çizgisini kesip geçer ise bu, ilişkide bir kopmayı göstermektedir.
 

El Falı Sözlüğü F-MF HARFİ


FİLOZOFUN ELİ:

Budaklı bir el olan filozofun eli, çoğunlukla iridir, gittikçe de sivrilir. Ve genellikle Venüs Tepesi'nin altında, başparmağın dibinde budaklı geniş bir çıkıntı vardır. Ve bu elin genel olarak temel el türlerinin altıncısı olduğu düşünülmektedir.

G HARFİ

GENİŞLİK:

Elin, parmak uçlarının, tırnaklarının genişliği elin kişiliğini değerlendirir iken göz önünde tutulur. Ve genişlik, özellikle Venüs Tepesi'nde mantık, yaşam, sağlık çizgileri tarafından oluşturulan şans üçgeninin,şans açısının, cömertlik açısının yayılışında oldukça önemlidir.

GÜNEŞ:

Yüzük parmağı, yüzük parmağının altındaki tepe, bu tepeye doğru çıkan ün çizgisi başlangıcında güneşe yönlendirilmişti. Uranüs gezegeni hakkında ise edinilen bilgilerden sonra, bu gruplaşmanın denetimini dahi gezegen Uranüs'ê vermek çok daha uygun görüldü. Ve bu, özellikle ün çizgisi şansla alakalı olduğu, şans çizgisi olarak isimlendirildiğinden beri böyledir.

GÜNEŞ ÇİZGİSİ:


Ün çizgisi olan bu çizgi, Güneş çizgisi, Apollo çizgisi, Uranüs çizgisi,Şöhret çizgisi olarak da isimlendirilir.

H HARFİ

HAÇ:

İki kesişen çizginin oluşturduğu haç, ayanın herhangi bir bölümünde görünebilmektedir. Ve büyük çizgilerle ikinci derecede, küçük çizgilerin kesişimleriyle de oluşabilirler. Ve de belli bir çizgi tarafından oluşturulan haç, o çizginin olaylarıyla alakalıdır; mücadele haçı yada mistik haç gibi tek başına durması ise alakalı olduğu aya bölgesindeki bir mücadele manasına gelmektedir. İki çizgiden dikey olanı yapıcıdır; eğer dikey çizgi güçlü ise bu, mücadelenin kazanılacağını göstermektedir; yatay olan yıkıcı çizgidir ve güçlü ise bu, mücadelenin kaybedebileceğini gösterebilmektedir. Ve ayada iki büyük haç belirir. Bunlar, bir savaşçıyı gösteren, mantık ve yaşam çizgileri arasında, üçgen açıda bulunan mücadele haçı ile ruhsal başarılar bakımından büyük mücadeleler eden birisini gösteren, mantık ile kalp çizgileri arasındaki dörtgende görünen mistik bir haçtır. İkisi de Mars Ovası'nda görünmektedir. Mücadele haçı, ego ve duygular arasındaki mücadeleyi; üstteki mistik haç ise ruhsal ve fiziksel güçler arasında olan mücadeleyi göstermektedir.

HAYAT(YAŞAM) ÇİZGİSİ:

Üç ana çizgiden birisi olan yaşam çizgisi, yaşam uzunluğu ile olduğu kadar yaşam gücü ve canlılık ile de alakalıdır. Ve ayanın iç kısmında başlar, dibe doğru döner hatta bazen de başparmak çevresinde kıvrılmaktadır.
I HARFİ

IZGARA:

Yatay ve de dikey çizgilerin kesişmesiyle oluşmaktadır, ayanın üzerinde herhangi bir yerde görünebilir.Ve çözüme açık sorunlar manasına gelmektedir.

İ HARFİ

İKİLİ ÇİZGİ:


Ayanın üzerindeki herhangi bir çizgi belli bir bölümünde yada tüm uzunluğu boyunca ikilenmiş olabilirler. Ve ikili bir çizgi, eşlik ettiği çizgiyi korur, ona güç verir. Ara sıra ise bu çizginin kendi adı vardır; yaşam çizgisinin kardeş çizgisi Mars çizgisi. Sağlık çizgisinin kardeş çizgisi kafa çizgisi olarak isimlendirilir.Ve ikinci bir çizginin her an için değerli olduğu düşünülmektedir.

İKİNCİ DERECEDE ÇİZGİLER:

Bunlar ayada görünmeyebilirler de, fakat görünmeleri mühimdir. Ana çizgiler, yaşam, mantık ve kalp çizgileridir. İkinci derece çizgiler kader, ün, talih çizgileridir. Küçük çizgiler altıncı his çizgisi, aile çizgileri, etki çizgileri, mani çizgileri, evlilik çizgileri ile Süleyman'ın yüzüğü, Satürn Halkası, Venüs Kuşağı, çeşitli ızgaralar, seriler, haçlar ve de ayanın ağını oluşturan çeşitli işaretlerdir.

İLKEL EL:

Ana el türlerinden biri olan ilkel el, ilkel yada zihinsel özürlü bir kişiye aittir. Böylelikle çok daha önceden bu eli tanıma, okumaktan kaçınma şansınız vardır. Parmaklar ve başparmak kısa ve az gelişmiştir; ayanın üstünde çok az bir çizgi vardır. Mantık ve kalp çizgileri genel olarak birleşmiştir.Ve aya ve parmaklar kalın ve biçimsizdir. Medeni yaşamdaki bazı kaba insanlar bu çeşit ellere sahiptirler.

İŞ ÇİZGİSİ:


Bu çizgi, sağlık yada karaciğer çizgisi olarak da isimlendirilir. Ve sağlam bir iş anlayışı sağlam bir yapıya eşit olabilir. Ve para yapıcı adamlar, çoğunlukla güçlü bir iş yada sağlık çizgisine sahiptirler.

İŞARETLER:

Bunlar, ayanın değişik yerlerinde görünen küçük işaretlerdir. Kare, üçgen, yıldız, dikey çizgiler serisi, talih sembolleri; haç, çember, ada, yatay çizgiler serisi, zincir, püskül yada çatal, ızgara talihsizlik işaretleridir. Ve bir çizginin kendisinde adalar, zincirler, çatallar, saçaklar, püsküller, talihsizlik olduğu düşünülen üst üste gelmiş kırıklar da bulunabilir. Bazı özel işaretler mücadele haçı ile mistik haç ve sihirli M 'dir.

J HARFİ

JÜPİTER PARMAĞI:

Jüpiter, tanrıların kralı, hukuk, felsefenin efendisi olarak da bilinir ,astrolojide Jüpiter gezegeni kişinin yaşamdaki mevkii durumuyla yakından alakalıdır. Ve Jüpiter Yay burcunu yönetir. Ve el falında, işaret parmağı Jüpiter parmağıdır, bu parmak ile dibindeki tepe de mevkii, genel sağlığı, iyimserliği göstermektedir. Kalp çizgisi çoğunlukla bu parmağın altından çıkar. Ve Yay Burcu'nu oku gibi bu parmak da işaret edicidir.

K HARFİ

KAÇIŞ ÇİZGİSİ:

Kaçış çizgisi, ayanın altını, Venüs Tepesi'nden Ay'ın tepesine doğru geçer,yaşam çizgisi uzun ise onu da geçebilir. Sorunlarından kaçarak hayal alemine sığınan yada kendi gerçek kişiliği ile yüzleşmekten kaçınan bir karakteri göstermektedir. Yaşam çizgisini geçmesi, intihar yoluyla kaçış; ün çizgisine dokunması ise, sanatsal yaratıcılık yolu ile kaçış manasına gelebilir.

KADER ÇİZGİSİ:


Kader çizgisi, Satürn çizgisi olarak da isimlendirilir. Ayanın dibinde, ortada başlar, orta parmağa doğru çıkar. Bütün ellerde kader çizgisi bulunmayabilir ancak var ise güçlü, belirgin ve de dalgalı, kırık olabilir. Ve bu çizgi, yaşamın sizi nasıl yönlendirdiğini göstermektedir. Ve gizemcilerin karma olarak isimlendirdikleri, geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz vazifelerimizle bağlantılıdır. Ve İyi şans kadar kötü şansı da getirebilmektedir; fakat kendi şansını kendisi yaratan bir kişiden çok, kendi kontrolü dışındaki olaylar tarafından yönetilen bir kişiyi göstermektedir.

KAFA ÇİZGİSİ ( CEPHALİC LİNE ):

Bu, sağlık çizgisi ikilendiği zaman görülen iki çizgiden dıştaki yada ikincisi için kullanılan bir terimdir. Sefal kafatası manasına gelir, bu çizgi, ticareti; dürtüsü ve canlılığı için bir çıkış yolu olarak kullanan, aynı anda büyük çapta harcamalarda bulunan bir iş adamını göstermektedir. Ve bu çizgi Via Lascivia şehvet yolu olarak da isimlendirilir. Ve öyleyse, başka göstergelerle birlikte bu çizginin sahibi para, cinsel enerji savurganı olabilir. Bu, elin, parmakların, tepelerin, ayanın ortasını da içersine alan aya bölgelerinin, özellikle de başparmağın ucunun özellikleri açısından bir ölçü oluşturmaktadır. Kalınlık yada sertlik, tepelerde güçlülüğü; başparmağın ucu da güçlü iradeyi; ayanın merkezinde kalabalık, saldırganlığı; parmaklarda, elin kendisinde ağır elli bir yapıyı, hantallığı göstermektedir.

KALP ÇİZGİSİ:

Kalp çizgisi, ayanın üstündeki iki temel yatay çizgiden üstte olanına denir. Duyguların özellikleri olduğu kadar aşk dünyasını, kişinin duygusal gücünü de göstermektedir. İşaret parmağı yada orta parmak, işaret parmağı arasındaki bölgede bazen de orta parmağın altında başlar. Ve bazen de bu parmakların arasındaki bölgeye çıkar. Eli boydan boya düz yada kıvrık olarak geçer; bazen ayanın dış kısmına taşar. Bazen aşağı yada yukarı doğru dalar.Ve de bazen bu çizgi kayıptır; o an mantık ve kalp çizgileri birleşik olarak kabul edilmektedir. İşte bu durumda gerek zekanın gerek de duygusal yapının işaretleri aynı çizgiden okunmalıdır.

KARACİĞER ÇİZGİSİ:


Merkür çizgisi olarak da isimlendirilen karaciğer çizgisi, sağlık çizgisinin diğer ismidir. Ve önceleri, karaciğer sağlık merkezi olarak düşünüldüğü içinde sağlık çizgisi bu adla da anılır olmuştu. Ve bu çizgi sağlık, iş ve para yapma konusundaki başarılarla alakalıdır.

KARDEŞ ÇİZGİ:

Genel olarak belirsiz olan ayanın üzerindeki büyük veya küçük bir çizgiyi ikileyen bir çizgidir. Genellikle o çizginin etkisini pekiştirir, güçlendirir, çizginin ait olduğu bölgede koruyuculuk görevini üstlenir. Yaşam çizgisinin kardeş çizgisi Mars çizgisi; sağlık çizgisinin kardeş çizgisi kafa çizgisi olarak isimlendirilir.

KARE:

Boşlukta serbest olarak duran şekillerden birisi olan kare, ayanın herhangi bir yerinde yada bir çizginin üzerinde görünebilir. Ve karenin, koruyucu, genel olarak da talih işareti olduğu düşünülmektedir.

KARE EL:


Ana el şekillerinden biridir. Ve aya şekilsel olarak karedir; parmaklar kısa veya uzun olabilir fakat her durumda kare tırnaklara, küt, kare uçlara sahiptirler. Kare el, yetenekli, yapıcı, üretken bir insanın elidir.

KARIŞIK EL:

Ana el şekillerinin sonuncusu olan karışık el, diğer dört elin değişik unsurlarından oluşur, herhangi bir tipe benzetilemez. Ve kendine has bir tür olarak değişik bir görünüşe sahiptir. Ve bu eli doğru olarak yorumlayabilmek için her parmak ayrı olarak, el bir bütün olarak incelenmelidir. Ve elinden her iş gelen bir kişinin elidir. Öğretmenler, gazeteciler araştırmacılar, bu ele sahiptirler.

KIRIK ( KESİK ):

Bir çizgi tam olarak kesiliyor yada kesildikten sonra üst üste binmeden yada binerek devam ediyor ise bu bir kırık olarak ele alınır, bu çizginin yönettiği yaşam bölgesindeki bir bunalımı göstermektedir. Ve bir çizgideki pek çok kırık, çizgiyi alakadar eden konulardaki şanssız halin göstergesidir. Mesela; Venüs Kuşağı'ndaki pek çok kırık, pek çok aşk ilişkisini veya cinselliğin sapkın bir şeklini göstermektedir.

KONİK EL:


Beş ana el çeşidinden biri olan konik el, en az sıklıkta görülenlerdendir. Ve el, parmaklara doğru git gide incelir, parmaklar da aynı biçimde git gide incelirler.

KÜREK BİÇİMLİ EL:

Beş ana el biçiminden biri olan bu el uçta dipten daha geniş şekildedir.Bu geniş ve de çoğunlukla kalın olan kullanışlı parmak uçlarına sahiptir. Ve kürek şekilli el genel olarak uçta genişleyen tırnaklara sahiptir. Ve karışık elde genel olarak orta parmak kürek yada ıspatula şeklindedir.

L Harfi

LEKE ( BENEK ) :

Genel olarak ayada kırmızı; tırnakta beyaz, siyah, sarı veya mavi bir leke sağlık sorununu göstermektedir. Tırnaktaki beyaz bir leke ise sinir bozukluğunu; yaşam çizgisinin üzerindeki kırmızı bir leke ise kalp krizini; mavi bir leke ise dolaşım bozukluğunu; sarı bir leke ise safra kesesi rahatsızlığını gösterebilmektedir.

LUNA:

Bu, ay manasında kullanılan bir terimdir. Luna tepesi; luna çizgisi olarak da kullanılır. Luna, ayanın aşağı kısımını yada dış dibini kaplar. Ve luna çizgisi, ayanın dibinde başlayan, küçük parmağın altında, ayanın dış kısmına doğru dönen hilal biçiminde bir çizgidir.

M Harfi

MARS:

Mars, savaş tanrısı idi, el falında da, astrolojide de kişinin doğal saldırganlığını göstermektedir. Ve ayada, Mars'ın bir iç, bir de dış tepesi bir Mars Ovası, bir Mars çizgisi bulunur. Ve Mars'ın iç tepesi ayanın iç kısmında yaşam çizgisinin altında, başparmağın üstündedir, içgüdüsel olarak saldırgan dürtüyü temsil etmektedir.

MARS OVASI:


Ayanın ortası olan bu ovanın sınırları boyunca tepeler yükselmektedir. Basık olur ise, bu ova elin çukur kısmı olarak isimlendirilir. Ve oldukça çukur ise bu, güvensizlik, korkuyu göstermektedir; çok yüksekte ise aşırı saldırganlığı; normal bir seviyede ise akıllı, adil bir karakteri göstermektedir. Ve ova, şans açısı yada şans üçgenini; ve mantıkla kalp çizgileri arasında uzanan dörtgeni çevrelemektedir.

MARS'IN AŞAĞI TEPESİ:

Mars'ın iç tepesi olan bu tepenin aşağı olarak isimlendirilmesinin sebebi aşağı, saldırgan dürtülerle alakalı olmasıdır. Bu dürtülerin kontrol, yönü ile alakalı olan Mars'ın üst yada dış tepesinin tam tersidir. Ve aşağı tepe ayanın iç kısmı üzerinde başparmağın üstünde ve yaşam çizgisinin içindedir.

MARS'IN İÇ TEPESİ:

Mars'ın iki tepesi vardır, biri ayanın iç kısmında başparmağın başlangıcında yaşam çizgisinin içindedir. Ve bu, iç yada aşağı Mars Tepesi olarak isimlendirilir, deneğin saldırganlığı yada enerjisi ile alakalıdır. Ve ayanın dış kısmında kalp çizgisinin altında uzanan Mars'ın dış tepesi ise kendini kontrol ile alakalıdır.

MERKÜR:

Tanrıların habercisi olarak da bilinen Merkür'ün, astroloji, el falında, pratik zihin, yazı, kısa yolculuklar, konuşma, el işi ve bunun gibi günlük uğraşılar, ayrı yeten tıp, sağlıkla da alakalı olduğu düşünülmektedir. Ve sevgi, çocuk çizgileri bu parmağın altında, ayanın kenarında uzanırlar.

MİSTİK HAÇ:

Ruhsal gelişimi yada ara sıra ruhsal bir armağanı gösteren bu haç, mantık, kalp çizgileri arasında olan dörtgende uzanır. Altıncı his çizgisi, Süleyman'ın yüzüğü ile alakalı olarak değerlendirilmektedir.

MÜCADELE HAÇI:

Mücadele haçı, ayanın ortasında, mantık, yaşam, sağlık çizgileri tarafından oluşturulan üçgende görülmektedir. Çoğunlukla kader çizgisiyle birleşen bir yatay çizgi tarafından oluşturulmaktadır.

 

El Falı Sözlüğü O-Z


O Harfi

OKUMA:

İnsanın geçmiş, şimdiki, gelecek bütün yaşamı binlerce yıllık ruhsal arşivlerde kayıtlı olduğuna mahsus bir inanış sebebinden okuma, aya okuma, iskambil falı, çay falı, astroloji numerolojik yada ruhsal bir okumayla alakalı olarak kullanılan bir sözcüktür. Biri elinizi okuduğu an gerçekte, elinizde verilen anahtarlardan sizin kayıtlarınızı okuyordur.

Ö Harfi

ÖNSEZİ ALTINCI HİS) ÇİZGİSİ:


Ay tepesi’nin üstünde ayanın dış dibinde başlayan kıvrık bir çizgi olan altıncı his çizgisi küçük parmağın altına ve de elin dış kısmına doğru yukarı kıvrılmaktadır.

P Harfi

PARA ÇİZGİLERİ:

Para çizgileri genel olarak Venüs Tepesi'nden eldeki başka değişik kader çizgileri ile birleşmek açısından çıkan etki çizgileridir.

PARÇALAR:

Parmakların bölümleri olan parçalar belirli özelliklere sahiptirler. Parmakların üzerinde ilk parça içgüdüsel dürtülerle; ikinci parça ise beceriklilik; üçüncü parça ise zeka ile alakalıdır.

PARLAKLIK ÇİZGİSİ:

Parlaklık çizgisi, ün, şans yada güneş çizgisinin başka bir adıdır, özellikle bir yıldızla sonlandığın da, parlaklık çizgisi adı çok daha uygun olur.

PARMAKLAR:

Parmaklar, uzunlukları, şekilleri, düzlükleri, ek yerlerinin budaklılığı yada düzlüğü, uçların sertliği veya kemiklerinin dolgunluk yada zayıflığı bakımından incelenirler. Parmak uçları elin ana şeklini belirleme konusunda özellikle önemlidirler. Ve hatta tırnaklar bile insanın kişiliği ve kaderi ile alakalıdırlar.

PÜSKÜL:

Bu terim, bir çizgi püsküle benzeyen pek çok küçük dalgalı çizgide bittiği yada başladığında kullanılmaktadır. Ve püskül, o çizginin kapsadığı konularla talihsiz bir başlangıç veya son olarak ele alınmaktadır.

R Harfi

RENK:

Aya ve elin derisinin rengi, el okunur iken göz önünde tutulmalıdır. Sarı bir ton bize canlılığı sınırlayan çok ciddi bir yapıyı; solgunca bir görünüş ve yaşam enerjisinden yoksunluğu göstermektedir; pembe bir ayanın ise sağlıklı olduğu varsayılır; kırmızımsı bir aya ise aşrı saldırgan bir yapıyı; mavimsi aya, deri yada tırnak ise azalan canlılığı göstermektedir. Ve beneklerin, başka şekillerin, çizgilerin rengi de aynı biçimde okunur.

S Harfi

SAÇAKLI ÇİZGİ:

Bu çizgi, kendisinden aşağı ve doğru çıkan pek çok küçük çizgiye sahip bir çizgidir.

SAĞ EL:

Sağ elini kullanan bir insanda sağ el, kişinin doğuştan sahip olduğu kaderi nasıl değiştirdiğini göstermektedir. Sol else doğuştan sahip olunan bir kaderi göstermektedir.

SAĞLIK ÇİZGİSİ:


İş, karaciğer ve de Merkür çizgisi olarak da isimlendirilen sağlık çizgisi, ayayı başparmağın dibinden küçük parmağın altına doğru çaprazlama geçmektedir. Mantık, yaşam, sağlık çizgileri tarafından yapılan şans üçgeninin ana hatlarını oluşturmaktadır.

SAMANYOLU:

Kafa çizgisinin diğer ismi olan Samanyolu, sağlık çizgisinin kardeş çizgisidir. Zenginliği, ticaret kabiliyetini geliştirmesinin yanında bir de savurganlığı da göstermektedir.

SATÜRN HALKASI:

İşaret ile orta parmağın ara kısmında başlayan, orta parmağın dibini yüzük parmağıyla arasındaki boşluğa dek çevreleyen net veya kırık bir çizgidir.

SATÜRN PARMAĞI:


Satürn, mitolojide zamanı; astrolojide kısıtlamayı, maniyi; mistik öğretilerde sınırlamayı, kısıtlamayı simgeler. Ve el falında Satürn adı, orta parmağa, bu parmağın altındaki tepeye hatta bazen Satürn çizgisi olarak da isimlendirilen kader çizgisine verilir.

SERİ:

Bazen bir tepeye veya parmakların iç kısımlarında seri bir halde, ikili, üçlü, dörtlü küçük çizgiler görünmektedir. Ve yatay çizgilerin üzüntü verici olduğu, sorunları simgelediği kabul edilmektedir.Ve dikey çizgilerin ise genel olarak şanslı, yapıcı olduğu düşünülür.

SERTLİK:

Elin değişik bölgelerinin sertlik veya yumuşaklığı, bu tepeler ile alakalı yaşam bölgelerine kişinin yaklaşımını öğrenmek açısından değerlendirilir.

SEVGİ ÇİZGİLERİ:

Genel olarak evlilik veya birleşme çizgileri olarak isimlendirilen sevgi çizgileri, ayanın dış bölümünde, küçük parmağın hemen altında uzanırlar. Yatay olan bu çizgiler bazen çocukları gösteren dikey çizgilerle kesilirler.

SİHİRLİ M:

Bu harf, evlilik, maddiyat, mistisizmin sembolüdür. Ara sıra ayada; kader çizgisi ara sıra da gerek kader gerek de ün çizgileri tarafından çaprazlama geçilen yaşam, mantık, kalp çizgileri tarafından kabaca oluşturulmaktadır. M' nin manasını anlamak bakımından elin genel şeklini değerlendirilmek gereklidir.

SİNİRLİ EL:

Birbirine geçmiş değişik çizgilere sahip bir el, sinirli el olarak bilinmektedir; nedeni ise aşırı sinirli enerji elin bu küçük, şans çizgileri yoluyla akmaktadır. Ve el herhangi bir şekilde olabilir fakat yaygın olarak karışık, konik veya ıspatula ellerde görülmektedir.

SİVRİ UÇLU EL:

Bu el, küçük veya iri olabilir; ancak çoğu zaman küçüktür, düz eklemlere, badem şekilli tırnaklara sahiptir. Ve etnik olarak ise Akdeniz ve Doğu elidir.

SOL EL:

Sağ elini kullanan bir insanda sol el, doğuştan sahip olduğunuz kaderi gösteren el olarak değerlendirilirken sağ el, yaşamınızı nasıl yönlendirdiğinizi göstermektedir. Genel olarak önce sol el, sonra da sağ el okunur.

SPATULA (ISPATULA):


Elin ve parmakların uç kısımlarının dip kısımlardan çok daha geniş olan ellere kürek şekilli el denmektedir. Ve tırnak da uçta, dipten daha geniştir. ıspatula el veya ıspatula parmaklar olarak da isimlendirilen bu şekil, mekanik, icat yeteneğini göstermektedir.

SÜLAYMAN'IN YÜZÜĞÜ:

Bu, orta ile işaret parmakları arasında kalan bölgeden ayanın kenarına, işaret parmağının altına doğru dönen kıvrık bir çizgidir. Halkaya, kendisine hayvan, kuşlarla konuşma yeteneği veren sihirli bir yüzüğe sahip olduğu söylenen Sultan Süleyman'ın ismi verilmiştir.

Ş Harfi

ŞANS AÇISI:


Şans açısı, yaşam çizgisinden ayrılan mantık ile yaşam çizgisi tarafından oluşturulmuştur. Ve açının genişliği, kişinin şanslılığını göstermektedir. Sağlık çizgisi varsa, başka iki çizgiyle birlikte bir üçgen oluştururlar, bu üçgen şans üçgeni olarak isimlendirilir.

ŞANS ÇİZGİLERİ:

Bunlar, ayanın değişik yerlerinde görünen rastlantısal çizgilerdir, üzerinde göründükleri tepe veya birleştikleri başka çizgiler için belli göstergeler oluştururlar. Genel olarak dikey çizgiler yapıcıdır, yatay çizgiler yıkıcı olarak kabul edilirler.

ŞANS ÇİZGİSİ:

Şans çizgisi; ün, talih Apollo, Güneş, parlaklık çizgisi olarak da bilinmektedir. Ve elin aşağı kısmında başlar, Uranüs parmağının dibine doğru çıkar, güçlü ve açık şans çizgisine sahip bir insanın kaderinde iyi şans vardır.

ŞANS ÜÇGENİ:

Bu mantık, yaşam, sağlık çizgileri tarafından oluşturulan büyük üçgendir. Üçgen bölgenin büyüklüğü, yaşamdaki şanslılığı göstermektedir.

ŞÖHRET(ÜN) ÇİZGİSİ:


Ün çizgisine talih, Apollo, Güneş çizgisi de denmektedir. Ayayı,dış kısımdan Uranüs parmağının dibine doğru dikey olarak geçmektedir. Çizgi elde her an görünmeyebilir; göründüğü zaman ise kaderde ün vardır.

T Harfi

TALİH ÇİZGİSİ:

Bu, ün çizgisinin başka bir adıdır. Ve başarıya eşlik eden halk beğenisi, sanatlarda başarıyla yakından alakalıdır. Genel olarak ayanın aşağı kısmında başlayarak ayanın dibinden kader çizgisinin dışına, yüzük parmağının dibine doğru çıkmaktadır.

TEMEL ÇİZGİLER:

Bu çizgiler, ayanın büyük çizgileridir. Yaşam, mantık, kalp çizgisi. İlk ikisi her ayada belirir; ancak bazı ayalarda mantık ile kalp çizgileri birleşir, yalnızca yaşam çizgisi ile ayanın üzerinde tek bir ana yatay çizgi görünür.

TEPELER:


Tepeler, ayanın üstünde parmakların altında iyi veya zayıfça gelişmiş olabilen yastıklardır. Ve onlara da parmaklar gibi gezegenlerin adları verilmiştir.

TIBBİ LEKE:

Tıp alanında kariyer yapma kaderine sahip insanlarda tıbbi leke bulunmaktadır. Küçük parmağın altındaki tepenin üzerinde bulunan dikey çizgi serisidir. Tablonun başka parçaları kişinin, tıbbın hangi alanında çalışacağını göstermektedir.

TIRNAKLAR:


El falında, elin şeklini değerlendirmede yardımcı olması, deneğin kişiliği hakkında daha fazla bilgi edinmek bakımından tırnaklar incelenir.

U Harfi

UÇ:

Bir parmak yada başparmağın ucu, üst parmak kemiği, el tipini belirlemede yardımcı olmaktadır.Ve parmak uçlarının iç kısımlarındaki çizgiler yalnızca bir büyüteçle görülebilirler.

URANÜS PARMAĞI:


Uranüs, mitolojide gökleri simgeler; astrolojide dehayı, beklenmeyeni, modern teknolojiyi simgeler, Kova Burcu Çağı'nı yönetmektedir.

UZUNLUK:

Parmaklar ve başparmağın uzunluğu, aya ile olduğu kadar birbirleri ile de alakalı olarak verilir. En uzun parmak, aya kadar uzun olduğunda parmakların uzun olduğu varsayılmaktadır. Bir başparmak, işaret parmağının orta ek yerine ulaşır ise uzun olduğu varsayılmaktadır.

Ü Harfi

ÜÇGEN:

Bir tepenin veya ayadaki diğer bir bölgenin yada bir çizginin üzerindeki küçük üçgenler şanslı kabul edilmektedirler. Kader veya ün çizgisinin bir üçgende son bulması şansı arttırır. Fakat üçgen olarak isimlendirilen aya bölgeleri de vardır. İşte bunlardan en önemlisi yaşam, mantık, sağlık çizgileri tarafından oluşturulan, ayanın ortasındaki Mars'ın aşağı ovasını kaplayan büyük üçgenlerdir.

ÜN ( İTİBAR ) ÇİZGİLERİ:

Başarı, genel anlamda da itibarı gösteren Uranüs Tepesi'nin üstündeki dikey çizgi serisidir. Çaprazlama taranmış ise şöhretten ziyade kişiye çok kötü ün sağlar.

ÜÇLÜ ÇİZGİ:

Bir çizgi ikilendiği gibi üçlenebilir de, bu ikili bir çizgiden daha az yaygındır ancak çizginin gücünü çok daha fazla pekiştirir.

ÜZÜNTÜ ÇİZGİLERİ:

Bunlar sinirli eli oluşturan yatay, dikey şans çizgileridir. Bize günlük hayatın geriliminden çok etkilenen bir mizacı göstermektedirler. Küçük çizgiler, genel olarak mantık, kalp ve sağlık çizgileri etrafında oluşurlar, eldeki her şey deneğin kaderini oldukça etkileyen sinir gerilimleri ile lakalı olarak değerlendirilmektedir.

V Harfi

VENÜS:

Venüs, aşk ve güzellik tanrıçasıdır, Astrolojide kurduğu ilişkilere iyilik getiren yararlı bir gezegen olarak kabul edilmektedir. Ve el falında aşk dünyasını gösteren Venüs tepesi, başparmağın dibinde yaşam çizgisi tarafından çevrilmiştir. Ve etki tepeleri bu tepeden ayrılırlar. Ve cinsel yaşamın yapısını gösteren Venüs kuşağı, işaret ile orta parmak arasından yüzük ile küçük parmak arasına çıkan yarım dairesel bir çizgi şeklindedir.

VENÜS KUŞAĞI:

Bu, yarım dairesel, çoğunlukla kırık, ara sıra da yarım kalmış, işaret, orta parmaklar arasında başlayan, orta parmağın aşağısında yüzükle küçük parmaklar arasındaki bölgeye sarılan bir çizgidir, cinselliği simgelemektedir.

Y Harfi

YARIK:


Çizginin her biri devam eden iki ayrı parçaya bölünmesi bir bunalımı, etkilenen çizgideki bütün bir devinimi göstermektedir.

YASTIK:


Bu, parmak ucunun iç kısmındaki yükselti yada parmakların, elin dip kısmındaki bir tepe olabilmektedir. Yastıkların gelişimi, gelişme eksikliği, ayanın değerlendirilmesi esnasında incelenmektedir.

YATAY ÇİZGİLER:

Eldeki iki büyük yatay çizgi, mantık ile kalp çizgileridir. Elde rastlantısal olarak beliren yada diğer çizgilerle bağlantılı olan şans çizgileri şayet yatay iseler engelleyici, dikey iseler kolaylaştırıcı olarak kabul edilmektedirler.

YAYILIŞ:

Elin ve başparmağın yayılışı kişilik değerlendirilirken göz önünde tutulur. Ve el gerildiğinde geniş bir yayılış gösteriyor ise bu geniş kapsamlı bir zihni, açık fikirli, çok yönlü bir karakteri göstermektedir. Dar bir yayılış daha sınırlı, kısıtlı bir bakış açısına sahip bir kişiyi, sınırlı ilişkileri, kapalı bir zihni göstermektedir.

YILDIZ:

Bu, genel olarak bir şans simgesidir. Yıldız, beş veya daha çok sayıda uca sahip olmalıdır. Genel olarak başarıyı göstermektedir. Bir tepenin üstünde görünür ise, bulunduğu bölgede cesaret vericidir. Yıldız, sadece yaşam çizgisi üzerinde görünür ise talihsizliktir.

YOLCULUK ÇİZGİLERİ:

Bu çizgiler, Ay tepesi'nin üstünde çıkar hatta bazen kader, ün yada yaşam çizgisi ile kesişerek Mars Ovası'nın içinden geçerler. Pek çok çizginin sık yolculukları göstermesine karşılık yalnızca önemli yolculuklar, yolculuk çizgileri tarafından gösterilmektedir.

YUKARI MARS:

Mars'ın dış tepesi için kullanılan bir terimdir, saldırgan dürtülerin yüksek yapısını göstermektedir. Ve ay tepesi'nin üstünde mantık, kalp çizgilerinin arasındaki aya kenarında uzanmaktadır.

YUMRU BİÇİMİNDEKİ BAŞPARMAK:


Ağır, kalın, geriye bükülünce yumru şeklini alan başparmak yılmaz, inatçı bir iradeyi göstermektedir.

Z Harfi

ZAMAN:

Zaman, bir aya çizgisini ortalama yaşam uzunluğuna göre parçalara ayırarak, uzun bir yaşam gösterilir ise zamanı da uzatarak değerlendirilmelidir. Bazı zaman ise de bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılığa göre değerlendirilmelidir, ancak yetenekli bir okuyucu, bir olayın zamanını birkaç yıllık bir sapmayla söyleyebilmektedir.

ZİNCİR:

Bir zincir veya zincirli bir çizgi, zincir gibi görünen birbirine bitişik çember yada ada serisinden oluşmaktadır. Zayıflığı ve ya bazen üzerinde bulunduğu çizginin yönettiği konuya aşırı düşkünlüğü göstermektedir. Ve zincirli bir yaşam çizgisi başlangıcı, olağan çocukluk hastalıklarını; zincirli bir mantık çizgisi, endişeleri; zincirli bir kalp çizgisi ise duygusal sorunları göstermektedir. 
 

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 112 ziyaretçi (156 klik) kişi burdaydı!