Sozluk Sitesi
  BULGARCA SOZLUGU
 Bulgarca Kelimeler
Bulgarca Öğren

Аа Аа [A] ̀ангел (angel) -melek;

автога̀ра (avtogara) –otogar, terminal

Бб Бб
баща̀ (başta) - baba

Вв Вв [V влак (vlak) – tren;

Гг Гг [G гора̀ (gora) – orman, ağaçlık

Дд Дд [D докумѐнт (dokument)– belge, dökümen, evrak

Ее Ее [E ѐ̀зеро (ezero) – göl; езѝк (ezik)–dil, lisan, ifade

Жж Жж [J жена̀ (jena) –kadın, eş, evli kadın

Зз Зз [Z за̀ла (zala) - salon

Ии Ии [İ ѝзбор(izbor) – seçim; seçme, beğenme,tercih etme;

идѐя (ideya) – ide, fikir, düşünce, görüş

Йй Йй [Yo йога (yoga) - yoga; йод (yod) –iyod

Кк Кк [K ка̀ктус (kaktus) - kaktüs

Лл Лл [L ло̀гика (logika) - mantık

Мм Мм [M морѐ (more) - deniz

Нн Нн [N но̀жица (nojitsa) - makas

Оо Оо [O о̀бласт (oblast) -vilayet, eyalet, il; bölge, saha, alan;

очила̀ (oçila) -gözlük

Пп Пп [P плѝк (plik) – zarf, kase kağıdı

Рр Рр [R ракѝя (rakiya) - rakı

Сс Сс [S студент (student) – üniversite öğrencisi

Тт Тт [T теа̀тър (teatır) – tiyatro;

Уу Уу [U у̀жас (ujas) - dehşet, korku, ürperti;

учѝтел (uçitel) - öğretmen

Фф Фф [F фармацѐфт (farmatseft) -eczacı

Хх Хх [H ху̀мор (humor) – mizah, mizahi eser

Цц Цц [Ts цвете (tsvete) – çiçek

Чч Чч [Ç чадъ̀р (çadır) - şemsiye

Шш Шш [Ş шокола̀д (şokolad) - çikolata

Щщ Щщ [Şt щъ̀ркел (ştırkel) - leylek

Ъъ Ъъ [I ъ̀гъл (ıgıl) – köşe; açı

Ьь Ьь Bulgarca’da ermalık olarak adlandırılan bu harf, tek başına hiç bir ses ifade etmez

Bu harf hiç bir zaman tek başına kullanılmaz ve kelime başında bulunmaz

Şimdiki bulgarcada Ь harfinden sonra her zaman O harfi gelir

Yani “ьо” – okunuşu da “yo” olarakokunmaktadır

Örnek:

фризьор(frizyor)– kuaför, шофьор(şofyor)– şoför;

Юю Юю Yu юг (yug) - güney

Яя Яя Ya я̀бълка (yabılka) - elma;

язовѝр (yazovir) –baraj, su barajı

• Bulgar alfabesi 30 harften oluşmaktadır * Bunlardan 6’sı sesli (а, е, и, о, у, ъ);

•2 harf - ne sesli ne de sessiz grubuna giren, tek başına ses özelliği olmayan ve sadece harf özelliği taşıyan, ancak hece oluşturan – я (ya) ve ю (yu); * 21 sessiz harften oluşmaktadır

* Ь harfi tek başına kullanılmadığından dolayı hiç bir gruba girmemektedir

• Bulgarca, yazıldığı gibi okunmakta ve okunduğu gibi yazılmaktadır

• Türkçe’de olan, ancak Bulgarca’da olmayan harfler vardır

Bunlar okunurken ses özelliğine göre farklı harflerle yazılmaktadır

Bu durum özellikle özel isimlerde en çok raslanmaktadır

Ö harfi – bulgarca’daki karşılığı Ю(yu) ve ЬО(yo) harfleridir

Örnek: Ömer – Юмер

Gökan – Гьокан

Bakırköy - Бакъркьой

Üharfi – BG karşılığı Ю(yu)’dur

Örnek: gül – гюл

Üsküdar - Юскюдар

Ğ harfi – Bulgarca’da ğ karşılığında harf yoktur, bu sebepten dolayı, özel isimlerde ve aynı şekilde “ğ” harfinin olduğu kelimelerdeki “ğ” bulgarcada normal g (г)olarak okunmakta ve yazılmaktadır

Örnek: Tekirdağ– Текирдаг

Tuğba - Тугба

aramağan - армаган

doğrama - дограма

• Aynı şekilde Bulgarca’da olupta Türkçe’de olmayan harfler vardır Türkçe’deki okunuşları, iki haften oluşan ses ile gerçekleşmektedir

BG TR okunuş Örnek

Й kelimenin başında yo йогурт (yogurt) - yoğurt; йога (yoga) - yoga kelime ortasında y яйце (yaytse) - yumurta

Ц tsца̀ревица (tsarevitsa) - mısır

Щ şt ща̀стие (ştastie) – mutluluk, saadet, şans, kısmet

Ь [ьо] yo треньо̀̀р(trenyor) – antrenör;

Ю yu ютѝя (yutiya) - ütü

Я ya я̀года (yagoda) - çilek

•Yukarıda BG Alfabesinde her harfin yanındaki örnek, bulgarca kelimelerde vurgunun nereye düştüğü gösterilmiştir Aslında bulgarcada yazılı vurgu yoktur Ancak bulgarca kelimelerinde vurgu güçlü şekilde hissedilmektedir Ayrıca bulgarcada bazı kelimeler aynı şekilde yazılmakta, farklı anlamlara gelmekte ve kelimelerdeki vurgu farklı yerlere düşmektedir Ör: таксѝ (taksi) – та̀кси(harçlar); въ̀лна (yün) – вълна̀(dalga) 
 


 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 82 ziyaretçi (229 klik) kişi burdaydı!