Sozluk Sitesi
  BOSNAKCA SOZLUGU
 

BOSNAKCA

A
 
a : ve, fakat
advokat (G advokata) e : avukat
aerodrom e : havaalanı
agencija d : acenta
akcija (G çoğ. akcija) d : hareket
ako : eğer
ali : fakat
Amerika  (D Americi) : Amerika
Amerikanac (G Amerikanca, G çoğ. Amerikanaca)
                     e : Amerikalı (erkek)
Amerikanka (D Amerikanki, G çoğ. Amerikanki) d :
            Amerikalı ( bayan)
april (aprila) e : Nisan
Austrija d : Avusturya
Austrijanka d : Avusturyalı bayan
Auto=automobil (G automobila) e : otomobil
auto-put(G auto-puta) e : otoyol
autobus e : otobüs
autobusom : otobüs ile
autonoman, mna, -mno (s) : özerk, otonom
avion (aviona) e : uçak
avgust=august e : Ağustos
 
 
B
 
balet (G baleta) e : balo
banka (D banci) d : banka
bar : sadece, en azından
baviti se (bavim se, bave se) : impfv bir şeyle  ilgilenmek
Beč : Viyana
benzinska pumpa : benzin pompası
bijel, bijela, bijelo ( Bel. s : bijeli ) : beyaz
Beograd e : Belgrad
Betoven e : Bethoven
biblioteka (D biblioteci) d : kütüphane
bio, bila, bilo : “biti” nin geçmiş zaman çekimi
biti : olmak
bioskop=kino e : sinema
bitka (D bitki, G çoğ. bitaka) d : çatışma
blizu : yakın
boja : renk   Kakve (koje)  ...... boje?  ....... ne renktir?
bolestan, bolesna, -no (s) : hasta
bolnica d : hastane
bolje z : daha iyi
boravak (G boravka) e : bir yerde kalma
brača çoğ. e : kardeşler
brat e : erkek kardeş
brdo (N çoğ. brda, G çoğ. brda) n : dağ
brigada d : tugay
brinuti se (brinem se, brinu se) : impfv endişelenmek
brod (G broda, D brodu, N çoğ. brodovi) e : gemi
broj (G broja, D broju, N çoğ. brojevi) e : sayı
brzo z : çabuk
Budimpešta d : Budapeşte
C
 
car (V care, I carem, N çoğ. carevi) e : çar
cijena  d : fiyat
centar (G centra, G çoğ. centara) e : merkez
cio=cijel, cijela, cijelo (bel s cijeli) (s) : bütün
cigareta d : sigara
crkva (G çoğ. crkava) d : kilise
crn, crna, crno (s): siyah
Crna Gora d : Karadağ
crtanje n : resim yapma
crven, crvena, crveno (s) : kırmızı
 
Č
 
čaj (N çoğ čajevi ) e : çay
čak z : hatta
čamac (G čamca) e : kayık
čas(G časa,D času,N çoğ časovi, G çoğ časova)e:ders
časopis e : dergi
čaša ( G çoğ. čaša) d : bardak
čega : “šta” nın genetiv formu , neyin
čekati (čekam, čekaju) : impvf  beklemek
čemu : “šta” nın D ve P formu, neye, ne (hakkında)
čestitati (čestitam, čestitaju):impvf- pvf tebrik etmek
često : sık sık
četiri : dört
četrdeset : kırk
četrnaest : ondört
četrnaesti, -a, -o (s) : öndördüncü
četvrt d : çeyrek
četvrtak (G četvrtka) e : Perşembe
četvrti, -a, -o (s):  dördüncü
čiji, čija, čije : kimin
čim : “šta” nın instrumental formu, ne ile
čitati (čitam, čitaju) : impvf   okumak
član (N çoğ članovi) e : üye
članak (G članka, N çoğ članci) e : makale
čokolada d : çikolata
čovjek (G čovjeka, V čovječe, çoğ ljudi) e : adam
čuti (čujem, čuju, čuj!) : impvf- pvf   duymak
 
Ć
 
ćerka (G çoğ ćerki) d : kız çocuğu
 
D
 
da : evet, maksadıyla, -mek, -mak için
da li : soru ifadesi, acaba, eğer
dabome : elbette, kesinlikle
daleko : uzak
dan (G çoğ dana, N çoğ dani, D danu) e : gün
       dobar dan iyi günler
       Koji je dan danas? Bu gün günlerden ne?
danas : bugün
današnji, -a, -o (s) : bugünkü
dati (dam, daju, daj!, dao, dala) : pvf  vermek
        Šta se daje? Ne oynuyor (yayınlanıyor?)   
 
datum  d : tarih
       Koji je danas datum? Bu günün tarihi nedir?
debeo, -la, -lo (s)  : şişman
djeca d : çocuklar
decembar (G decembra) e : Aralık
dječak  (G dječaka, V dječače, N çoğ dječaci) e : genç
djed=djeda e : dede
deset : on
deseti, -a, -o (s) : onuncu
desni, -a, -o (s) : sağ
dijete (G djeteta, V dijete) n : çocuk
devedeset : doksan
devet : dokuz
deveti, -a, -o  (s) : dokuzuncu
devetnaest : ondokuz
devetnaesti, -a, -o(s) : ondokuzuncu
djevojčica d : genç kız
djevojka (D djevojci,V djevojko,G çoğ djevojaka)d: kız
diktat (G diktata) e : dikte
dinar (G çoğ dinara) e : Yugoslavya para birimi
divan, -vna, -vno (s) : çok güzel
dnevni, -a, -o (s): günlük
     dnevna soba oturma odası
do : -e kadar
dobar, dobra, -o (s) (muk s bolji, -a, -e) : iyi
dobiti : kazanmak
dobro z : iyi
     dobro je iyidir, tamam
     nije mi dobro iyi değilim
dočekati (+A) (dočekam, dočekaju): pvf  karşılamak
doći (dođem, dođu, došao) : pvf gelmek   
događaj e : olay
dokle : -e kadar
dolar e : dolar
dolaziti (dolazim, dolaze) : impvf  gelmek
dom (G doma, N çoğ domovi, G çoğ domova) e : ev
        studentski dom öğrenci yurdu
domaćica d : ev sahibesi
dopunski, -a, -o (s): tamamlayıcı
doručak (G doručka) e : kahvaltı
       za doručkom kahvaltıda
doručkovati (doručkujem, doručkuju): impvf  kahvaltı
yapmak
dosta : yeter
doviđenja : görüşmek üzere
dragi, draga, -o (s) : sevgili
drago mi je : memnun oldum
Drina d : Drina nehri
drug (V druže, Nçoğ drugovi, G çoğ drugova) e: erkek
arkadaş                                               
drugarica d : kız arkadaş
drugi, druga, drugo : ikinci, öteki
društvo (G çoğ društava) n : arkadaşlık
društven, -na, -no (s): toplumsal, sosyal
držati (držim, drže) : impvf  tutmak
država (G çoğ država) e : devlet
dva e, n : iki
dvadeset : yirmi
dvadeseti : yirminci
dvanaest : oniki
dvanaesti, -a, -o (s) : onikinci
dvije d : iki (tane veya kişi)
dvoje : iki kişi
Dubrovnik e : Dubrovnik şehri
dugo : uzun
Dunav e : Tuna nehri
 
 
ĐŽ
 
džem (G džema) e : reçel
džemper e : kazak
 
 
E
 
e : şey
elegantan, -tna, -tno (s) : şık
Engleska d : İngiltere
engleski, -a, -o (s): İngiltere’ye ait
Engleskinja d : İngiliz (bayan)
Englez e : İngiliz (erkek)
eno  : işte (orada)
Ero s onoga svijeta : bir oyun adı-Öbür dünyalı Ero
evo : işte (burada)
 
F
 
fabrika (D fabrici, G çoğ fabrika) d : fabrika
fakultet (G fakulteta) e : fakülte
fantastično z : çok harika
februar (G februara) e : Şubat
federativan, -na, -no (s): federatif
fotelja d : koltuk
fotografija d : fotoğraf
Francuska d : Fransa
francuski, -a, -o (s) : Fransa’ya ait, Fransızca
Francuskinja d : Fransız (bayan)
Francuz (G Francuza, N çoğ Francuzi) e : Fransız (erkek)
freska (D fresci, G çoğ fresaka) d : fresk
fudbal e : futbol
futbalski, -a, -o (s) : futbola ait
 
G
 
galerija d : galeri
garaža d : garaj
gdje : nerede
gladan, -na, -no (s) : aç
glas (D glasu, Nçoğ glasovi) e : ses
glavni, glavna, -no (s) : esas
      glavni grad başkent
gledati (gledam, gledaju):impvf  bakmak, seyretmek
glumac (G glumca) e : artist
godina d : yıl
   Koliko vam (ti) je godina? Kaç yaşındasınız?
gol (D golu, N çoğ golovi) e : gol
golman e : kaleci
gospodin e : bay, beyefendi
gospođa d : evli bayan, hanımefendi
gospođica (V gospođice) d : bekar bayan
govoriti (govorim, govore) : impvf  konuşmak
grad (D gradu, N çoğ gradovi) e : şehir
grip e=gripa d : grip
grupa d : grup
gužva d : kalabalık
 
H
 
hajdemo : haydi
halo : alo
haljina d : bayan elbisesi
Hercegovina d : Hersek
hladan, -na, -no (s): soğuk
     hladno je hava soğuk
     hladno mi je üşüyorum
hljeb (çoğ. hljebovi) e: ekmek
hiljada (G çoğ hiljada) d : bin
hoću : bkz. hteti
hotel (D hotelu) e : hotel
Hrvatska d : Hırvatistan
hteti (hoću, hoćeş, hoćemo, hoće; neg. neću) : istemek
 
I
 
i : ve
Ibar e : İbar nehri
ići (idem, idu, išao, išla, išlo): impvf  gitmek
     ići pješice yaya gitmek, yürümek
igra d : oyun, dans
igrač (G igrača ) e : oyuncu
igrati (igram, igraju ): impvf  dans etmek
igrati se (igram se, igraju se): impvf  oynamak
ih=njih (G ve A) : onları
ili : veya
ima : var
imati (~m, ~o, ~te, ~ju) : impvf  sahip olmak
ime (G, G çoğ, N çoğ ? imena) n : isim
    Kako je vaše ime? Adınız nedir?
interesantan, -na, -no (s) : ilginç
inženjer (G inženjera) e : mühendis
istorija=historija d : tarih
istorijski, -ka, -ko (s) =historijski: tarihi
itd = i tako dalje : vs., vb.
iz : -den ,-dan
izgovor (G izgovora) e : telaffuz
izgradnja d : inşaat
izgubiti ( izgubim, izgube) : pvf   kaybetmek
izići (iziđem, iziđu, izišao, -la, -lo): pvf  çıkmak
izlaziti (izlazim, izlaze) : impvf  çıkmak
izlet e : piknik
izlog (N çoğ izlozi, G çoğ izloga) e : vitrin
izložba d : sergi
između (+G) : arasında
izvanredno : olağandışı, sıradışı
izvinite : afedersiniz
izvol(i)te : buyrun, evet lütfen
izvrstan, -sna, -sno (s) : mükemmel
 
J
 
ja : ben
jaje n : yumurta
jak, jaka, -o (s) : güçlü
januar e : Ocak
javan, vna, -vno (s) : umumi
javiti (javim, jave) : pvf  bildirmek
javiti se (javim se, jave se ): pvf  mektup,
     telefon vs  ile kensisinden haber vermek                                         
je : -dir, -dır
je = nju (A) : onu (bayan)
jedan, -dna, -dno (s) : bir
jedanaest : onbir
jerdanaesti : onbirinci
jer : çünkü
jesam : “biti” nin 1. tekil şahıs uzun formu
jesi : “biti” nin 2. tekil şahıs formu
jesmo : “biti”  nin 1. çoğul şahıs  formu
jest(e) : “biti” nin 3. tekil şahıs formu
jesti (jedem, jedu) : impvf  yemek yemek
jesu : “biti” nin 3. çoğul şahıs formu
jeftin (s) : ucuz
jezero n : göl
jezički, -ka, -ko (s): dile ait
jezik (N çoğ jezici, G çoğ jezika) e : dil, lisan
joj = njoj : ona (dişi)
još: henüz, daha, biraz daha
juče : dün
Jugoslavija d : Yugoslavya
Jugosloven e : Yugoslav (erkek)
Jugoslovenka d : Yugoslav (bayan)
jugoslovenski (s) : Yugoslavya ‘ya ait
jul = juli e : Temmuz
jutro (G çoğ jutara) n : sabah
      dobro jutro günaydın
 
K
 
k(a) : -e doğru
kad = kada: ne zaman
kafa (G çoğ kafa) d : kahve
kafana d : birahane, kıraathane
kakav, kakva, -o : ne gibi
kako : nasıl
   Kako ste ? Nasılsınız?
Kalemegdan : Begrad’ta bir meydan
kalendar (G kalendara) e : takvim
kamen (G kamena, D kamenu) e : taş
kameni, kamena, kameno (s) : taştan
kancelarija d : ofis
kanjon (G kanjona) e: kanyon
kao : gibi
    kao što gibi, bunun gibi
kapa (Gçoğ kapa) d : şapka
kapetan ( G kapetana, V kapetane) e : kaptan
karta (G çoğ karata) d: bilet
kasno z : geç
katkad : bazen
katedrala d : katedral
kazati (kažem, kažu) : impvf  söylemek, demek
keks e : bisküvi, kurabiye
kijavica d : hapşırık
kim =kime: kiminle
Kina d : Çin
kineski, -ska, -sko (s): Çin’e ait, Çince
kino n: sinema
kišobran e: şemsiye
klavir( G klavira) e : piyano
klupa d : bank, sıra
ključ (G ključa, N çoğ ključevi) e : anahtar
knjiga (D knjizi, G çoğ, knjiga) d : kitap
knjižara d : kitabevi
književnik (V književniče, N çoğ književnici) e : yazar
knjijevnost (G književnosti) d : edebiyat
ko : kim
kod (+G) : ile, -de, -da
koga=kog (“ko” için G ve A) : kimi
     od koga? = od kog? kimden
koji, koja, koje : hangi
      u kojem ? (erkek ve nötür) hangi (yerde)
      u kojoj ? (dişi) hangi (yerde)
kola (çoğ kola) d : araba      kolima arabayla
kolač (G kolača) d : kek
kolega e: okul arkadaşı, iş arkadaşı
koleginica d : okul, iş arkadaşı (bayan)
koliko : ne kadar, kaç tane
kolo n : milli bir dans, halay
kome = komu =kom : kime
kompozitor e : besteci
komšija e : komşu
komšinica d : komşu (bayan)
koncert (G çoğ kocerata) e : konser
kopija d : kopya
Kosovo n : Kosova
košarka d : basketbol
koštati (koštam, koštaju): impfv mal olmak, etmek
        Koliko (šta) to košta?  Nekadar (fiyat) ediyor?
kraj (çoğ krajevi, G kraja, D kraju, G çoğ. krajeva) e: son
krajem +G : sonunda
kravata d : kravat
krenuti (krenem, krenu) : pfv başlamak, yola çıkmak
krevet e : yatak
krilo n : kanat
kroz : içinde, süresinde
kucati (kucam, kucaju): impfv klavyede yazmak
kuća (G çoğ kuća) d : ev,    kod kuće evde
kud = kuda : nereye
kuhinja d : mutfak
kulturni, na, -no (s): kültürel
kupati se (kupam se, kupaju se) : impfv yıkanmak, banyo
yapmak, yüzmek
kupatilo n : banyo
kupiti (kupim, kupe) : pfv satınalmak
kupovati (kupujem, kupuju) : impfv satınalmak 
kuvati (kuvam, kuvaju): impfv yemek pişirmek
 
 
 
 
L
 
lak, laka, -o (s) : hafif
leći (legnem, legnu, lezi): impfv yatmak
legenda d : efsane
ljekar ( G ljekara) e : doktor
lekcija d : ders
lijep, -a, -o (s) : yakışıklı, güzel
lijepo je : o güzel, güzeldir
ljepota d : güzellik
letjeti (letim, letimo, lete, letio, letjela) : impfv uçmak
ljeti z : yazın, yaz mevsimi boyunca
lijevi, leva, -o : sol
ležati (ležim, leže) : impfv yatmak
li : soru takısı
ličiti (ličim, liče) : impfv benzemek
limun (çoğ limunovi) e : limon
London (D Londonu) : Londra
lopta (G çoğ lopti=lopta) : top
loš, loša, loše : kötü
 
LJ
 
Ljubljana d : Lubliyana, Slovenya’nın  başkenti
ljudi çoğ (G çoğ ljudi) e : insanlar, adamlar
 
M
 
maj (D maju) e : Mayıs
majka (G çoğ majki)  d : anne
Makedonija d : Makedonya
mali, mala, malo (s): küçük, az
malo  z : biraz
mama d : anne
manastir e : manastır
mantil (G mantila) e : manto
       kišni mantil yağmurluk
marka (G çoğ maraka) d : posta pulu
mart e : Mart
maslac e : tereyağ
maternji, maternja, -e (s) : milli, ana
maternji jezik  ana dil
mehaničar e : tamirci
mene = me (“ja” nın A ve G formu) : beni
meni = mi :bana
mermer e : mermer
mjesec (V mjeseče, P jmesecu, G çoğ mjeseca) e : ay                                                                   
mjesto (G çoğ mjesta) n : yer, oturacak yer
mi : biz
milion (G miliona) e : milyon
milo mi je : memnun oldum
minut (G minuta) e = minuta d : dakika
mlad, mlada, mlado (s) : genç
mladić (G mladića, V mladiću !) e : genç (erkek)
mlijeko n : süt
mnogi, mnoge, mnoga (s) : çok (sayıda)
mnogo : çok (miktarda)
sa mnom : benimle
moći (mogu, mogu) : impfv –e bilmek
moderan, -rna, rno (s) : modern, çağdaş
moj, moja, moje : benim
molim : efendim, pardon, bir şey değil
 
morati (moram, moraju) : impvf zorunda olmak
          ne moram mecbur (zorunda) değilim,
more n : deniz
Moskva d : Moskova
most (G mosta, D mostu, N çoğ mostovi) e : köprü
možda : belki, olabilir
mršav, -va, -vo : ince, zayıf
mu=njemu : ona (e)
muškarac (G muškarca) e : erkek, adam
muzej (G muzeja) e : müze
muzika (D muzici) d : müzik
muž (V mužu, N çoğ muževi) e : koca (eş olarak)
 
N
 
na : üstünde, içinde
nadati se (nadam se nadaju se) : impvf  ummak
nagrade=nagrada d :ödül
nalaziti se (nalazim se, nalaze se) : impvf  bulunmak
nalazi se : var
nama=nam  : (“mi” nin D ve L hali) bize, bizde
namještaj (çoğ. yok) e : mobilya
napisati (napišem, napišu) : pvf  yazıp bitirmek
napraviti (napravim, naprave) : pvf  yapıp bitirmek, yapmak
naravno : tabi, mutlaka
naročito : özellikle
narod e : millet
narodni, -na, -no : milli, milletin, millete ait
narodnost : milliyet
     Koje ste narodnosti ? Hangi milliyettensiniz?
         Uyruğunuz nedir?
nas : (“mi” nin G ve A hali) : bizi
naselje n : yerleşim
nastaviti (nastavim, nastave : impvf devam etmek
nastavnik (N çoğ nastavnici) e : öğretmen
naš, naša, naše : bizim
navijač (G navijača) : taraftar, destekçi
navijati (navijam, navijaju) : impvf desteklemek
                                               takım tutmak
ne : hayır, olumsuzluk öneki
nedjelja d : Pazar (gün)
      nedjeljom Pazar günü (günleri), Pazarları
nego : kıyaslama yaparken –den, -dan eki
neki, -a, -o (s) : biri, bir
nema : yok
nema na čemu : bir şey değil
njemački : Almanca
nemam : sahip değilim
nesvrstan, -na, -no (s): bağlantısız
nešto (G nečega) : bir şey
nezavisan, -sna, -sno : bağımsız
ni : negatiflik edatı
nije : değil (o)
nisam :değilim
nisi : değilsin
nismo :  değiliz
niste :  değilsiniz
nisu : değiller
Niš e : Sırbistan’da bir şehir
nobelovac (G nobelovca) e : nobel ödülü almış kişi
noć (G, D, N çoğ , G çoğ  noći, I noću) d : gece
    laku noć iyi geceler
nov, -a, -o : yeni
novac (G novca, N çoğ novci, G çoğ novaca) e : para
     metalni novac madeni para
novčanica d : banknot, kağıt para
novembar (G novembra) e : Kasım
Novi Sad e : Sırbistan’da Voyvodina bölgesi başkenti
novinar e : gazeteci
novine d (çoğ)  :gazete
nula : sıfır, 0
 
NJ
 
nje : (“ona” nın G hali) ona ait
njega=ga : (“on” ve “ono” nun A ve G hali) onu
njegov, -ova, -ovo : onun (erkek)
njemu : (“on” ve “ono” nun D ve L hali )
njen, -na, -no : onun, onunki
njezin, -na, -no : onun, onunki (bayan)
njih=ih (G ve A) : onları (erkek-bayan)
njihov, -a, -o : onların, onlarınki
njim=njime (I) : onunla (erkek)
njima=im : onlara
njoj=joj na (bayan)
nju=ju=je (A) : onu (bayan)
Njujork e : New York
 
O
 
o : hakkında
obala d : kıyı
oba, obe : her ikisi
obično : genellikle
objašnjenje n : yorum
oblast (D oblasti,G çoğ. oblasti,D çoğ. oblastima) e : alan
oblik (D obliku, N çoğ. oblici, G çoğ. oblika, D çoğ
                                                 oblicima) e : form
obložen, -na, -no (s) : kaplanmış
obrok (N çoğ. obroci,G çoğ. obraka) e : öğün
od : -den beri
odakle : nereden,  Odakle ste? Nerelisiniz ?
odavde : buradan
odbraniti (odbranim, odbrane) : pfv savunmak
odjelo n : takım elbise
odgovoriti (odgovorim, odgovore) : pfv cevaplamak
odlaziti (odlazim, odlaze) : impfv ayrılmak, gitmek
odličan, -na, -no (s) : harika
odlično z : harikulade
odmah : hemen
odmor e : teneffüs, ara
odsvirati : çalmak, çalıp bitirmek
oficir (G oficira) e : subay
ohridski, -a, -o (s) : Ohrid’e ait
oktobar (oktobra) e : Ekim
omiljen, -na, -no (s)  : sevilen, favori
omladina d : gençlik
omladinac (G omladinca) e : genç (erkek)
omladinka (D omladinki, G çoğ.omladinki ) d : genç (kız)
omladinski, -a, -o (s) : gençliğe ait
on : o (erkek)
ona : o (bayan)
ona  n : onlar
ona n : şunlar, onlar (oradaki)
ona d : o (dişi)
onaj e : o (oradaki)
onda : ondan ssonra
onde : orada
one d : onlar (bayan)
oni e : onlar (erkek)
ono n : o (nötür)
ono n : o (oradaki)
opasan, -na, -no (s) +I : çevrili
opera d : opera
opisati (opišem, opišu) : pfv tasvir etmek
osam : sekiz
osamdeset : seksen
osmi, osma, -o (s): sekizinci
osamnaest : onsekiz
osamnaesti, -ta, -o (s) : onsekizinci
osjećati se (osjećam se, osjećaju se) : impvf    hissetmek                                     
osim : hariç, dışında
osnovati (osnujem, osnuju): pvf  kurmak
ostati : (ostanem, ostanu, ostani!) : pvf  kalmak
ostrvo n : ada
oštro : sert
otac  (G oca, V oče, çoğ očevi, G çoğ otaca=očeva) e :baba     
otići : (odem, odu) : pvf  gitmek
otputovati (otputujem, otputuju) : pvf seyahate gitmek
otvoren, -a, -o (s): açık
ova d : bu
ova n : bunlar
ovaj e : bu
ovdie : burda, Ovdje je Remzo. Ben Remzo (telefonda).
ove d : bunlar
ovi e : bunlar
ovo n : bu
ozdraviti (ozdravim, ozdrave) : pvf  iyileşmek
oženjen e (s) : evli ( erkekler için)
 
P
 
pa : peki, fakat, ve böylece
palata d : saray
para (G çoğ para) d : dinarın 1/100’ü
park (çoğ parkovi) e : park
Pariz (D parizu) e : Paris
partizan (V partizane!G partizana) e : partizan
pas (G psa, G çoğ pasa) e : köpek
pasoš e : pasaport
pauza d : mola, ara
peć (G =N çoğ=G çoğ peći ) d : fırın
peći (pećem, pećemo, pećete, peku): impvf  fırında  pişirmek                           
pedeset : elli
pero (N çoğ pera, G çoğ pera) n : dolmakalem
pjesma (G çoğ pjesama=pesmi) d : şarkı
pet : beş
petak (G petka) e : Cuma
peti, peta, peto (s): beşinci
petnaest : onbeş
petnaesti, -a, -o (s): onbeşinci
pješice  z : yaya, yayan
pjevač (G pjevača) e : şarkıcı
pjevačica d : kadın şarkıcı
pjevati (pjevam, pjevaju) : impvf  şarkı söylemek
pijaca d : pazar
pilot (G pilota) e : pilot
pisac (G pisca) e : yazar
pisaća mašina d : daktilo
pisati (pišem, pišu) : impvf  yazmak
pismo (G çoğ pisama) n : mektup
pitanje n : soru
pitati (pitam, pitaju) : impvf soru sormak
piti +A (pijem, piju) : impvf içmek, içki almak
pivo n : bira
planina d : dağ
platiti (platim, plate) : pvf  ödemek
plav, plava, -o (s) : mavi
plaža d : plaj, kumsal
plesti (+A  pletem, pletu) : impfv   örmek
ploča (G çoğ ploča) d : plak
po=pola : yarım
počinjati (počinjem, počinju) : impvf  başlamak
poći (pođem, pođu) : pvf yola çıkmak
pod : altında
podne n : öğlen
       poslije podne öğleden sonra
       prijepodne öğleden önce
podnožje n : ayak, taban
       u podnožju (+G  ) : eteklerinde
pogled e : görüş
pogledati (pogledam, pogledaju) : pvf  bakmak
pojesti (pojedem, pojedu) : pvf  yemek
pokazati (pokažem, pokažu) : pvf  göstermek
Politika d : bir gazete ismi
poklon e : hediye
pokrajina d : bölge
pola : yarım
polaziti (polazim, polaze) : impvf  yola çıkmak
politički, -a, -o (s) : politik
politika d : politika
položaj e : pozisyon, yer
pomagati (pomažem, pomažu, omagao,
        -gla, -glo): impv. yardım etmek
pomoći (pomognem, pomognu, pomozi! pomogao,
       -gla, -glo):  pvf   yardım etmek
ponedjeljak (G ponedjeljka) e : pazartesi
ponoviti (ponovim, ponove) : pvf   tekrarlamak
ponovo : tekrar
popiti (popijem, popiju) : pvf  içip bitirmek
popularan, -na, -no (s) : popüler
popuniti (popunim, popune) : pvf   tamamlamak
pored +G : yanında
porodica d : aile
portal (G portala) e : ana kapı
posao (G posla, N çoğ poslovi) e : iş, uğraş
             na poslu işte
 
posjećivati (posjećujem, posjećuju) : impvf   
         ziyaret etmek
poslije : sonra
posljednji, -nja, -nje (s): son
pošta d :postane
povoljan, -jna, -jno (s) : uygun
pozdraviti (pozdravim, pozdrave) : pvf selamlamak,
                                                        selam göndermek
poziv e : davet
pozorište n : tiyatro
praviti (pravim, prave) : impvf  yapmak
praznik (çoğ praznici) e : tatil
prije : -den önce
pred (+A veya +I) : önünde, öncesinde
predati pismo (predam, predaju) : pvf  mektubu
                                             postaya vermek
predio (G predjela) e : kırsal bölge
predstava d : gösteri
preduzeće n : firma
preko : daha fazla, üzerinde
prenos e : yayın (tv, radyo)
prevoditi (prevodim, prevode): impv tercüme etmek
prezime (G prezimena) n : soyadı
pričekati (pričekam, pričekaju) : impvf  bir an için beklemek
prijatan, prijatna, -no (s) : iyi, memnun edici
prijatelj (G prijatelja) e : arkadaş (erkek)
prijatelica d : arkadaş (bayan)
primjer : örnek,    na primjer örneğin, mesela
Priština d : Kosova’nın başkenti
privredni, -na, -no (d): ekonomik
pročitati (pročitam, pročitaju) : pvf  okuyup bitirmek
prodati (prodam, prodaju) : pvf  satmak
prodavačica d : bayan satıcı, tezgahtar kız
produžiti (produžim, produže) : pvf  devam etmek, sürdürmek
profesor e : yüksek okul öğretmeni
program e : program
promijeniti (promijenim, promijene) : pfv değiştirmek
prošli, -la, -lo (s): geçen, geçmiş
    prošla sedmica geçen hafta
provesti (provedem, provedu): pvf  zaman geçirmek
provesti se (provedem se, provedu se) : pvf  birinin zaman
                                                               geçirmesi
provoditi (provodim, provode) : impvf   zaman geçirmek                                                       
prozor e : pencere
pruga (D pruzi) d : hat, demir yolu, tren hattı
prvi, prva, -o (s): birinci, ilk
pucati (pucam, pucaju) : impvf  ateş etmek, şut çekmek       
puno z : çok
pušiti (pušim, puše) : impvf sigara içmek
put(G puta, L putom=putem,N çoğ
putovi=putevi)e: yol,   yolculuk, seyahat
biti na putu gezide (yolda) olmak
              vratiti se s puta seyahatten dönmek
put (çoğ puta) z : kere, defa, kez
putnik (çoğ putnici) e : yolcu
putovanje n : seyahat
putovati (putujem, putuju) : impfv seyahat etmek
 
 
R
 
rad (D radu, N çoğ radovi) e : iş
raditi (radim, radu) : impvf   çalışmak, yapmak
radni, radna, -no (s): çalışma ile ilgili
      radno vrijeme çalışma zamanı
radnik e : işçi, çalışan
ranije : önceden, eskiden
rano : erken
rat (D ratu, çoğ ratovi) e : savaş
ratni, -a, -o (s): savaşa ait
ravnica d : ova, düzlük
ravnopravan, -na, -no (s) : eşit
razgledati znamenitosti (razgldeam,  razgledaju) : pvf 
şehir turu yapmak
razgovarati (razgovaram, razgovaraju) : impvf 
konuşmak   
razni, razna, razno (s) : farklı, çeşitli
raznovrstan, -tna, -tno (s): değişik, değişik türde
razumjeti (razumijem, razumiju, razumio,
       razumjela) : impvf  anlamak
razviti se (razvijam se, razviju se, razvij se!) : impvf 
gelişmek
rđav, rđava, -o(s)  : kötü
riječ (G riječi, I riječju=riječi, D riječi, G çoğ riječi,
D çoğ riječima) d : kelime, söz, sözcük
rečenica d : cümle, tümce
rječnik (rječnici) e : sözlük
reći (reknem, reknu, reci!) : pvf  söylemek, demek
red e : sıra
     u redu tamam, katılıyorum.
reformator e : reformcu, reformist
rijeka (D rijeci) d : nehir, ırmak
republika (republici) d : cumhuriyet
rijetko : nadiren
rezultat ( G rezultata ) : sonuç
rimski, -ka, -ko (s) : Roma’ya ait
roditelj e : ebevenylerden birisi
rođendan e : doğum günü
     Idem na rođen dan. Doğum gününe gidiyorum.
roman ( G romana ) e : roman
ručak (G ručka, N çoğ. ručkovi) e : öğle yemeği
ručati (ručam, ruçaju) : impfv öğle yemeği yemek
Rus (G Rusa) e : Rus (erkek)
ruski, -ska, _sko (s) : Rusya’ya ait, Rusça
Ruskinja d : Rus (bayan)
rušiti (rušim. ruše) : impfv yıkmak
 
         S
 
s=sa : ile
sad=sada : simdi
sagraditi (sagradim, sagrade) : inşa etmek
sagrađen, -đena, - đeno (s) : inşa edilmiş
sam :  “biti” fiili 1. tekil  şahıs kısa formu
samo : sadece
samoposluga (D samoposluzi) d : market
samoupravljanje n : kendi kendini idare etme
Sarajevo n : Saraybosna
sastanak (G sastanka, N çoğ. sastanci, G çoğ. satanaka) e :
           toplantı
sastojati se :  (sastojim se, sastoje se ) : impfv  –den oluşmak
sat (D satu, N çoğ. satovi=sati, G çoğ. satova=sati) e :  saat  Koliko je sati ? Saat kaç ?
sav, sva , sve : hepsi
Sava : Sava nehri
savezni , -na, no (s) : federal
savremen, savremena, - no (s) : çağdaş
sedam : yedi
sedamdeset : yetmiş
sedamnaest : onyedi
sedamnaesti, -sta, -sto (s) : onyedinci
sjedati (sjedam, sjedaju) : impfv oturuyor olmak
sjedjeti (sjedim, sede, sjedio, sjedjela) : impfv oturmak
sedmi, sedma, -mo (s) : yedinci:
sekretarica d : sekreter (bayan)
selo n : köy
sem : hariç
sendvič e : sandiviç
septembar (G septembra) e : Eylül
sjesti (sjednem=sjedem, sjednu, emir sjedi: pfv oturmak
sestra (G çoğ. sestara) d : abla (kızkardeş)
si=jesi : “biti” fiilinin 2. tekil şahıs çekimi
sigurno : kesinlikle
simpatičan, -čna,čno (s) : sempatik
sin ( N çoğ. sinovi) : oğul 
sinoć : dün gece
sir (çoğ sirovi) e : peynir
siv, siva, -o (s): gri
sjajno z : parlak
Skerličeva ulica d : Skerličeva caddesi
Skoplje n : Üsküp
skoro : hemen hemen, neredeyse
skup : pahalı
slati : (šaljem, šalju) : pfv postalamak, göndermek
slobodan, -na, -no (s): serbest, özgür
slušati (slušam, slušaju) :  impfv dinlemek
službenik (çoğ službenici) e : hizmetli, memur
smeđ, smeđa, -e (s): kahverengi
smena : vardiya
smo : biz(iz)
soba d: oda
socijalistički, -čka, -čko (s): sosyalist
spadati (spadam, spadaju) : impfv  - e bağlı olmak 
spavati (spavam, spavaju) : : impfv   uyumak
Split e : Split şehri
splitski, -a, -o (s): Split’e ait
spomenik e : anıt
sport (çoğ sportovi) e :spor
sprat (çoğ spratovi) e: kat, daire
spremati (spremam, spramaju) : impfv hazırlamak
Srbija d : Sırbistan
srećan, -ćna, -no : mutlu
         srećan put iyi  yolculuklar
srećom : şansla, talihle (Şansın bol olsun)
srijeda d : Çarşamba
sresti (sretnem, sretnu) : pfv karşılaşmak, rastlamak
sretan put : iyi yolculuklar
stajati (stojim, stoje) : impfv ayakta durmak
stambeni, -na, -no s: impfv   
stan e:daire,
stanovati (stanujem, stanuju) : impfv yaşamak,
                      bir yerde kalmak   
stanovnik (çoğ stanovnici) e : halk
star, stara, -o (s) : yaşlı, ihtiyar
staviti (stavim, stave): pfv koymak, bırakmak
ste : “biti” fiilinin 2. çoğul şahıs çekimi
sto (G stola, N çoğ stolovi) e : masa
stolica d : sandalye
stotina d =sto : yüz (sayı)
stradati (stradam, stradaju) : pfv- impfv zarar görmek
stranac (G stranca, G çoğ stranaca) e: yabancı kişi
strani, -na, -no (s) : yabancı
strašan, -šna, -şno (s) :korkunç
stric (G strica, V striče, N çoğ stričevi) e : amca
student ( G çoğ studenata) e : üniversite öğrencisi
studentski dom : öğrenci yurdu
studirati (studi-ram, -raju) : impfv yüksek öğrenim yapmak
stvar (G çoğ stvari) d : nesne, şey
       u stvari aslında,   gerçek şuki
su : “biti” fiilinin 3. çoğul çekimi
subota d : Cumartesi
sudija d : hakem
suprug (çoğ supruzi) d : koca, eş
supruga d  : karı, eş
sutra : yarın
svakako : mutlaka, elbette
svaki, -ka, -ko : her, herbir, hepsi
       svakog dana her gün
       svaki drugi diğer hepsi
sveska d : defter
svijet (D svjetu, N çoğ sjvetovi, G çoğ svjetova)e:
        insanlar, dünya
sveti, -ta, -to  (s): aziz, kutsal
svjetski, -ska, -sko (s): düyaya ait
       svjetski rat dünya savaşı   
svidjeti se (svidim se, svide se, svidio se, svidjela 
        se ) : pfv beğenmek, hoşlanmak
sviđati se (sviđam se, sviđaju se): impfv hoşlanmak
       sviđami se hoşlanıyorum
svirati (sviram, sviraju) : impfv müzik aleti çalmak
svoj, -ja, -je : her kişi için ait olam anlamı verir
 
 
 
 
 
Š
 
šah (çoğ šahovi) e : satranç
šećer e : şeker
šef (N çoğ šefovi) e : şef, patron
šesnaest : onaltı
šesnaesti, -ta, -to (s) : onaltıncı
šest : altı
šesti, -ta, -to (s): altıncı
šetati se (šetam se, šetaju se) : impfv yürüyüş  yapmak,
                                                gezintiye çıkmak
šezdeset : altmış
širok, -ka, -ko (s) : geniş
šiti +A (šijem, šiju) : impfv dikiş dikmek
škola (G çoğ škola) d : okul
šolja d : fincan
Šopen e : Schopen (besteci)
španski, -ska, -sko=španjolski (s): İspanyolca, İspanya’ya ait
šta=što: ne
     Šta vam (ti) je? Neyiniz var?
štivo n : yazı, metin,bölüm, ders
što : niçin
šunka  (D šunki G çoğ šunki) d: domuz eti
šuma (G çoğ šuma) d : orman, ağaçlık
 
T
 
ta d : şu
ta n : şunlar
tačan, -čna, -čno: tam, doğru
taj e : şu
tako je : doğrudur
a, tako : oh! anlıyorum
takođe(r) : dahi, de, da anlamı verir, aynı şekilde
tamo : orada, orası
tata e: baba
te d : şunlar (bayan)
te : böylece , bundan dolayı
tebe=te (G ve A  ti ): seni
tebi=ti (2.tk şahıs): sana
telefon (G telefona) e : telefon
telefonirati (telefoniram, telefoniraju) impfv-pfv telefon etmek
televizija d  : televizyon
temperatura d : sıcaklık
tenis e : tenis
terasa d : teras
tetka (G çoğ tetaka) : teyze
ti : sen
ti e : şunlar
tim (D timu, N çoğ timovi) e : takım
to n : şu
     to je budur, odur to su şunlardır, onlardır
topao, topla, -lo (s): sıcak
      toplo je hava sıcak
torba (G çoğ torbi) d: çanta
torta (G çoğ torta=torti) d : pasta, kek
trajati (trajem, traju) : impfv sürmek
traktor e : traktör
tražiti +A (tražim, traže) : impfv aramak
treći, treća, -e (s): üçüncü
trenutak (G trenutka. N çoğ trenuci G çoğ trnutaka) e: an
trg (D trgu, N çoğ trgovi) e : meydan
tri : üç
trideset : otuz
trinaest : onüç
trinaesti, -sta, -o (s) : onüçüncü
troje : üç kişi
trolejbus e : troleybüs
tu : burada, burası
Turčin ( çoğ Turci, G çoğ Turaka) e : Türk
turistički, čka, čko (s) : turistik, turiste ait
tvoj, -a, -e : senin, sninki
 
U
 
u : içinde, -e, -a
učionica d : derslik, dershane
učiti (učim, uče) : impfv öğrenmek, ders çalışmak
udaljen, -na, -no: uzak, uzaklarda
udata d : evli (bayan)
ugao (G ugla, N çoğ uglovi) : köşe
ujedinjen, -na, -no : birleşik
ujutro =ujutru : sabahleyin, sabah vaktinde
ukus e : tat, lezzet
ulaziti ( ulazim, ulaze): impfv içeri girmek, girmek
ulaznica d : giriş bileti
ulica d : cadde
umjetnik d : sanatçı
umjetnost (G çoğ umetnosti) d : sanat
uništen, -na, -no (s): yıkık, darmadağın
univerzitet (G univerziteta) e : üniversite
unutar +G : içerisinde, içinde
unutra : içinde
ušće :dereağzı
utakmica d: maç
utorak (G utorka) e : Salı
uvijek : herzaman
uveče : akşam vaktinde, akşama
uzak, usak, usko : dar   
uzbudljiv, -a, -o (s): heyecan verici
uzeti (uzmem, uzmu, uzmi!) : pfv almak, satın almak
uzimamati (uzimam, uzimaju) : impfv almak, alıyor olmak
 
V
 
vajar (G vajara) e: heykeltraş
vam=vama : size
vas : “vi” nin A ve G hali 
vaš, -a, -e : sizin, sizinki
veče n : akşam
     dobro veče iyi akşamlar
večera d: akşam yemeği
večeras : bu akşam
večerati (večeram, večeraju) : impfv akşam yemeği yemek
već : zaten, hali hazırda
većina d : büyüklük, çoğunluk
vijek (D vijeku. N çoğ vijekovi=vjekovi, G çoğ vjekova ) e :
asır
veliki, -ka, -ko (s) : büyük
veoma : çok
vjerovatno : galiba, büyük bir ihtimalle
veseo, -la, -lo (s) : neşeli
vešalica d : askılık
vježba d : alıştırma, çalışma
vježbanje n : alıştırma
vi : siz
vidjeti (vidim, vide, vidio, vidjela, vidjet ću, videći) :
       impfv-pfv görmek
vikend e : haftasonu
vikendica d :kır evi, çiftlik evi
visiti (visim, vise) : impfv sarkmak
visok, -ka, -ko (s) : yüksek, uzun boylu
više z : daha, daha çok
voćnjak (çoğ voćnjaci) e : meyve bahçesi
vodič (G vodiča, V vodiču) e : rehber, kılavuz
voditi (vodim, vode) : impfv götürmek, liderlik etm.
voljeti +A (volim, vole, volio, voljela, voljen ) : impfv
hoşlanmak, sevmek
voziti se (vozim se, voze se):impfv araba kullanmak,
        araba ile gezmek
vrata (G vrata) d : kapı
vratiti  (vratim, vrate) : pfv geri vermek, iade etm.
vratiti se (vratim se, vrate se) : pfv geri dönmek
vrijedan, -na, -no (s): çalışkan, hamarat
vrijeme (G-G çoğ-N çoğ vremena) n : zaman, hava
             Kakvo je vrijeme? Hava nasıl?
             Radno vrijeme mesai saati
             za vrijeme süresince
             na vrijeme zamanında   
vrlo : çok
vrt (G vrta, N çoğ vrtovi) e : bahçe
 
Z
 
za : için, süresinde
zadovoljan, -jna, jno (s) : memnun, tatmin olmuş
zadržati se : (zadržim se, zadrže se ) : impvf  alıkonmak
Zagreb e : Hırvatistan’ın başkenti; Zagrep
zagrebački, čka, čko (s): Zagrep’e ait
zaista : sahiden, gerçekten
zajednica d : topluluk
zajedno : beraber, birlikte
zakasniti (zakasnim, zakasne) : pvf gec kalmak, gecikmek                                                         
zamoliti (zamolim, zamole) : pvf rica etmek
zapamtite! : hatırlayın!
zasnovan, -na, -no (s) : -e dayalı
zašto : niçin
zato, zato što: çünkü
zatvoren, -na, -no (s) : kapalı
zauzet : meşgul
završiti (se) {zvršim (se), završe (se)} : pvf  sona ermek,
       bitmek
zdrav, -va, -vo (s) : sağlık, sıhhat
zdravo : merhaba, selam
zemlja (G zemlje, N çoğ zemlje. G çoğ zemalja) : ülke, toprak                                                   
zgrada  (G çoğ zgrada) d : bina, yapı
zid (D zidu, N çoğ zidovi, G çoğ zidova) e : duvar
zidina d : duvar
znamenitost (G znamenitosti) d : şehirde görülecek yerler
razgledati znamenitosti  şehir turu yapmak
znati (znam, znamo, znate): impvf  bilmek
zvati (zovem, zovemo, zovete, zovu, zovi!) : çağırmak,
 telefonla aramak
zvati se (zovem se, zovu se) : impvf çağrılmak
zvezda d : yıldız
 
Ž
 
na žalost : maalesef, korkarım
žao mi je : üzgünüm
žedan, žedna, -no: susamış
željeti (želim, žele, želio, željela): impvf  arzu
etmek, istemek
željeznički, čka, čko  (s): tren yoluna ait
želja d : arzu, istek
žena  d : kadın, eş
živjeti (živim, žive,živio, živjela) : impvf  yaşamak
život e (G života) : hayat, yaşam
žuriti se (žurim se, žure se) : impvf  acele etmek,
                                   acele içinde olmak
 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: GÜRAY ÇIKAY, 23.02.2015, 18:23 (UTC):
SÜPERRRRBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 4 ziyaretçi (93 klik) kişi burdaydı!