Sozluk Sitesi
  Anlatim Bozukluklari Testi
 
ANLATIM BOZUKLUKLARI-TEST
 
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
 
 A)   Geçmişteki hatıralarımıza gülümseyerek baktığımız
 
       anda büyümüşüz demektir.
 
B)   Açlık ne dost,ne akraba,ne insanlık ne de hak tanı-
 
       maz.
 
C)   Ne hikmettir ,şu dünyaya gelen ağlar giden ağlar.
 
D)   Küllük, arka arkaya yaktığım sigara izmaritleriyle
 
       dolmuştu.
 
E)   Akıllı adam,kendi aklını kullanır;daha akıllı adam
 
       başkalarının da aklını kullanır.
 
 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
 
 A)   Halkın bu dünyadan benim hiçbir şey alamadığımı
 
       görebilmesi için elimi tabutun dışında bırakın.
 
B)   Eğer özgürce yaşamıyorsak, ölümü karşılamamız
 
       daha doğru olur.
 
C)   Bir gün ayrılacağımızı düşünebilseydik, birbirimize
 
       daha iyi davranırdık.
 
D)   Voltaire, ölüm anında başında duran papaza: “ 
 
      İçimde güzel bir yere göç ediyormuşum gibi bir his
 
      var.”   dedi.
 
E) Hangi işe elimi atsam yüzüme gözüme bulaştırıyorum.
 
 3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
 
A)   Bugün öğleden sonraki yağan yağmur, insanları
 
       işlerinden alıkoydu.
 
B)   İnsanoğlu şüphe içinde yaşamak için değil, sorup
 
       öğrenmek için yaratılmıştır.
 
C)   Dalgın kafayla bir şeyler öğretmeye çalışmak, rüzgar-
 
       lı havada ateş yakmaya benzer.
 
D) Bugün bildiklerimizin dışında bir kelime bile öğren-  
 
       sek dünden farklı bir kişi oluruz.
 
E)   Senin bir gecede okuduğun kitabı, ben senelerce ya –
 
       zabilmek için saçımı ağarttım.
 
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
 
 A)   Asırlar önce yaşamış büyük bilim adamlarıyla
 
       tanışıp görüşme fırsatını sadece kitaplar verir.
 
B)   Kitap, seni öfkelendirmeyen, üzmeyen ve öğüt veren  
 
       en yakın arkadaşındır.
 
C)   Cahil insanın susması gerekir, zaten sussaydı cahil 
 
       olamazdı.
 
D) Uçmasını bilmiyorsan uçurumun kenarında yuva
 
      yapma.
 
E) Bu öğrendiklerimiz de, bizim ne kadar cahil 
 
      olduğumuzu daha fazla ortaya çıkartıyor.
 
          
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
 
 A) İçtiği sigaranın dumanları gökyüzüne doğru
 
      yukarılara yükseldi.
 
B) Sincaptan ders alınmalıdır ;çünkü alt dala ulaşabilmek
 
      için üst dalı hedef alır.
 
C) Düşünceler, derinleştikçe üzüntüler artarlar.
 
D) Ağabeyini bulmak için bir aşağı bir yukarı çıkıyordu.
 
E) Kendi bildiklerini başkalarına öğret, başkalarının
 
      bildiklerini de kendi bilgilerine ilave et.
 
 6.     “Ay bir yandan sen bir yandan sar beni.”
 
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
 
A) Mantık hatası         
 
B) Özne eksikliği   
 
C) Yüklem eksikliği     
 
D) Gereksiz sözcük kullanımı
 
E) Tamlayan eksikliği
 
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir nedenden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
 
 A) Rüştü, iyi bir kaleci ;ancak fazla topla oynuyor.
 
B) Eğer sütü çok dışarıda bırakırsanız, süt bozulur.
 
C) Penceremden uçan kuş sürülerini izliyordum.
 
D) Sanatçının eserini yazdığı mekan uygunsa,   tabi ki
 
      daha orijinal eserler yazacaktır.
 
E) Günde on kez telefon satan dükkana uğrardı.
 
 8. “Geçtiğimiz ay okulda yapılan toplantıya   
 
     katılamamıştım.”
 
 Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
 
 A) Özne – yüklem uyuşmazlığı
 
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Mantık hatası
 
D) Çatı uyuşmazlığı
 
E) Tümleç eksikliği
 
9.     I. Bugün GAP projesine yeterince ödenek
 
   ayrılmadığı için bu proje neredeyse durma      
 
          noktasına gelmiştir.
 
          II. Sınav giriş belgesi gelmeyenler ,ÖSYM
 
          merkezine başvursun.
 
          III. Görevliler , ÖSS sınavının yapılacağı
 
          okulların önündeki satıcılara bağırmamalarını
 
          söyledi.
 
IV.KPSS’ye on beş binin üzerinde
 
          yaklaşık on üç bin öğretmen adayı girdi.
 
          V. KKTC cumhuriyetine her alanda destek
 
          olmalıyız,dedi.
 
 Yukarıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluğunun hangisi farklı bir nedenden kaynaklanmaktadır?
 
 A) I.           B) II.            C) III.           D) IV.           E) V.
 
 10. “Bir cümlede aynı ekleri alan kelimelerin peş peşe sıralanması bir anlatım kusurudur.”
 
 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir anlatım kusuru vardır?
 
 A) Akıl kendine ait bir yerdedir ve orada cehennemi
 
       cennete ya da cenneti cehenneme çevirebilir.
 
b)   İyi ya da kötü bir şey yoktur sadece düşünce onu öyle
 
       yapar.
 
C)   Şu anki eğitim sistemimiz tek tip insan yetiştirmek –
 
       tedir.
 
D)   Sokağa çıkıp biraz gezip arkadaşlarımla sohbet edip
 
       sonra eve gelip yattım.
 
E)   Yıllardır yaşadığım ve çok sevdiğim bu şehri ,Ada-
 
       na’yı, bırakıp İstanbul’a gideceğim. 
 
 
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
 
 A) Ehliyet alabilmeniz için lise öğretiminizi
 
      tamamlamanız gerekir.
 
B) Unutmayın, gelecek de bir gün gelecek.
 
C) Yarın Siirt’ten Batman’a gidiyorum.
 
D) Kral da dilenci de aynı iştahla acıkır.
 
E) Ülkeler kılıçla alınır; adaletle korunur.
 
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yapılan- dırılmış bir sözcükten kaynaklanan anlatım bozuklu -ğu vardır?
 
 A) Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.
 
B) Yolsuzluk yapanlara gereken ceza verilmelidir.
 
C) Uzun süredir bu mahallede kasapçılık yapan Levent  
 
      Efendi, dün vefat etti.
 
D) Düşmanımın düşmanı benim dostumdur.
 
E) Yazımını bilmediğiniz bir kelime olursa, İmla
 
      Kılavuzu’na bakınız.
 
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
 
A)   Kimi insanlar odaya girdiğinde aydınlatır, kimisi
 
       çıktığında.
 
B)   İnsanlar, birçok kez ölümden kaçmak isterken ölüme
 
       sürüklenmişlerdir.
 
C)   Bırakın hayat ilkbahar gibi, ölüm de dökülen sonba-
 
       har yaprakları gibi olsun.
 
D)   Birçok insanın değeri hayattayken değil;ancak öldük-
 
       ten sonra anlaşılır.
 
E)   Ayakta ölmek ,diz çöküp yaşamaktan daha iyidir.
 
 
14.   “Bu civarda bayan pantolon satan bir dükkan yok  
 
          mu?”
 
 Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
 
 A)   Gereksiz sözcük kullanımı
 
B)   Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması.
 
C)   Özne eksikliği
 
D)   İyelik eki eksikliği
 
E)   Çatı uyuşmazlığı
 
 
15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaşamı boyunca” sözü gereksiz kullanılmıştır?  
 
 A)   Adamcağız, yaşamı boyunca çocuklarına iyi bir
 
       gelecek sağlamak için çalıştı durdu.
 
B)   Yaşamın boyunca bu vicdan azabını çekeceksin.
 
C)   Karısını ve çocuklarını öldüren adam yaşamı
 
       boyunca müebbet hapse mahkum oldu.
 
D)   Yaşamım boyunca bu yaptıklarını hatırlaya -  
 
       cağım.
 
E)   Çocuklarınızın yaşamı boyunca mutlu olmasını
 
       istiyorsanız onlara iyi bir eğitim veriniz.
 
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geri” sözcüğü cümleden çıkartıldığında cümlenin anlamında herhangi bir daralma ya da bozulma olmaz?  
 
 A)   Sendeki bütün kitapları geri alacağım.
 
B)   Fabrika işçileri geri işe alındı.
 
C)   Bende sana ait ne varsa hepsini sana geri iade
 
       ediyorum.
 
D)   Eğer bir karar verdiyseniz, geri adım atmayın.
 
E)   Biraz daha geri gider misin?
 
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
 
 A)   O mahur beste çalar Müşgan’la ben ağlaşırdım.
 
B)   Senin on yıl sonraki halini hatırladıkça üzülüyorum.
 
C)   Çocukları çok sevdiğini ve asla zarar veremeyeceğini
 
       söyledi.
 
D) Ağabeyim ders çalışıyor, ben de bağlama çalıyordum.
 
E)   Sevmek, yalnızlığı göze alabilmektir çoğu zaman.
 
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
 
bozukluğu yapılmıştır?
 
 A)   Aşk dilekleri,yüksek katlara bir türlü ulaşmazmış.
 
B)   Her zamankinden çok farklı bir mektup okuyacaksın.
 
C)   Divan Edebiyatı, Arap ve özellikle İran edebiyatının
 
       etkisiyle gelişmeye başlar.
D)   Çöplükten beslenenleri görünce bize anlatılan her
 
       şeyi unutmak istedik.
 
E)   Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra , hayata bakış açılarında önemli değişiklikler olmuştur.
 
 
   
 
CEVAP ANAHTARI: 
 
1) E 
2) E 
3) A   
4) A   
5) E
6) C  
7) D  
8) C  
9) D 
10) D  
11) A  
12) C  
13) A
14) D
15) C 
16) C  
17) E  
18) E  
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 112 ziyaretçi (225 klik) kişi burdaydı!